Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Psikolojiye Giriş DAO 457 7 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ABDULVAHİT İMAMOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Şentepe

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı Psikoloji alanını tanıtmak ve psikolojinin temel problemlerini kavratmaktır.

Course Content

Psikoloji alanının kavramlarını, bilimin ortaya çıkış koşullarını, temsilcilerini ve kuramlarını öğrenciye tanıtmak.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Psikoloji biliminin temel kavramlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Psikolojinin tarihsel gelişimini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Kişilik gelişimini açıklar. Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Psikoloji biliminin başlıca temsilcilerini ve temel psikolojik yaklaşımları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Psikolojideki araştırma metotlarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Davranış bozukluklarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Psikoloji nedir? Ders Notları
2 Psikolojinin diğer bilimlerle ilişkisi Ders Notları
3 Psikolojinin tarihsel gelişimi Ders Notları
4 Psikolojide araştırma metodları Ders Notları
5 Davranış ve biyolojik temelleri Ders Notları
6 Duyum ve algı Ders Notları
7 Öğrenme süreci Ders Notları
8 Öğrenme süreci Ders Notları
9 Tasavvur Ders Notları
10 Düşünce, dil, kavramlar ve problemler Ders Notları
11 Kişilik gelişimi Ders Notları
12 Kişilik ve kişilik teorileri Ders Notları
13 Davranış bozuklukları Ders Notları
14 Psikoterapi Ders Notları
Resources
Course Notes <p>Doğan C&uuml;celoğlu(1991),&nbsp;İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul.</p>
Course Resources

Feriha Baymur (19839, Genel Psikoloji, İnkılâp ve aka Kitabevi,İstanbul.
Freud, Adler, Lacan, Jung'un başlıca eserleri

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır.
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 3 3
Final 1 5 5
Total Workload 69
Total Workload / 25 (Hours) 2.76
dersAKTSKredisi 5