Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Islamda Bilim ve Tarihi DAO 407 7 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ VASFİ KURT
Course Lecturers
Course Assistants Yrd. Doç. Dr. Saim YILMAZ
Course Category
Course Objective İslam Tarih ve Medeniyetinde bilimle ilgili yapılan çalışmaları ve bilim insanlarını tanımak
Course Content İslam Öncesi Bilim Tarihi, İslam Coğrafyasında Ortaya Çıkan Bilim Hareketi, Temsilcileri ve Yapıtları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İslam biliminin kökenlerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Bilimin çeşitli alanlarında buluş ve fikirleriyle ön plana çıkmış olan bilim insanlarının çalışmalarını anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Müslümanların yaptığı çalışmaları İslam öncesi yapılan çalışmalarla karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 İslam coğrafyasında gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları listeler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Bilim ve medeniyet arasındaki bağı ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Bilim tarihinde öncellik problemini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilim Kavramı, Bilim Tarihinde Yöntem
2 İslam Öncesi Bilim Tarihi: Mısır, Mezopotamya, Hindistan, Çin
3 İslam Öncesi Bilim Tarihi: Orta Asya, Ege, Roma
4 İslam Coğrafyasında Bilimi Hazırlayan Etkenler
5 İslam Coğrafyasında Bilimin Gelişim Süreci
6 Bilim Kurumları
7 Coğrafya Alanındaki Çalışmalar
8 Tıp Alanındaki Çalışmalar
9 Astronomi Alanındaki Çalışmalar
10 Matematik Alanındaki Çalışmalar
11 Fizik Alanındaki Çalışmalar
12 Kimya Alanındaki Çalışmalar
13 Batıya Etki Eden Müslüman Bilim İnsanları
14 Müslümanların Bilim Dünyasında Geri Kalmalarının Temel Sebepleri
Resources
Course Notes [1] Bilim Tarihine Giriş, Nobel Yayınları, Ankara 2011.
Course Resources [2] Mason, Stephen F (2001): Bilimler Tarihi, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
[3] Bayraktar, M. (2000): İslam´da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları.
[4] Yakıt, İ. (2002): İslam´da Bilim Tarihi, Isparta.
[5] Nasr, S.H (2006): İslam ve Bilim, İstanbul.
[6] Ural, Şafak (2007), Bilim Tarihi, İstanbul, Çantay Kitabevi.
[7] Ronan A., Colin (2005), Bilim Tarihi, Ankara: Tübitak Yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır.
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 55
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
3. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 3 5 15
Final 1 5 5
Total Workload 92
Total Workload / 25 (Hours) 3.68
dersAKTSKredisi 5