Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Günümüz Kelam Problemleri DAO 454 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. RAMAZAN BİÇER
Course Lecturers
Course Assistants

Yok

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı, öğrencinin modern inanç problemleri hakkında fikir sahibi olması ve bunların çözümlerini kavramasıdır.

Course Content

Bu derste,modern dönemde uluhiyet, nübüvvet ve ahiret konularında ortaya çıkan sorunlar incelenecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Modern inanç konuları, sebep ve sonuçlarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Çağdaş inanç konularının iç ve dış dinamiklerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Kelamın konularının tarihsel arka planını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Kelam ilminin ana konularını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Klasik kelam ve modern kelam bağlantısı, ortak yönlerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Kelam ilminin tarihsel gelişimini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş: Modern inanç problemlerinden amaç nedir, kapsamı ve sınırı nedir?
2 İman ve inanç anlayışı
3 İslam kelamcılarına göre Tanrı
4 İslam kelamcılarına göre Tanrının nitelikleri
5 İslam kelamcılarına göre vahiy
6 İslam kelamcılarına göre ahiret ve bedensel diriliş
7 Reenkarnasyon
8 Reenkarnasyon tenasüh ilişkisi
9 Peygamberlik sürekliliğini koruyor mu?
10 Türkiyedeki Yeni Çağ Dini Akımları
11 Kader anlayışı, İslam dünyasını geri bırakmış mıdır?
12 Terörizm nedir, İslam bir terörden bahsedilebilir mi?
13 İslam ve Batı ilişkisi, ne zaman başlamıştır ve günümüzdeki durumu.
14 Türk Müslümanlığı anlayışı ve imkânı
Resources
Course Notes <p>Ramazan Bi&ccedil;er, K&uuml;reselleşen &Ccedil;ağda İslam, İstanbul: Gelenek Yayınları, 2010;Kılavuz, Ahmed Saim, Anahatlarıyla İslam akaidi ve kelama giriş, İstanbul 2004</p>
Course Resources

1. Topaloğlu, Bekir, Kelam İlmi: Giriş, İstanbul 1981
2. Aydın, Mehmet Din Felsefesi, Ankara: Selçuk Yayınları, 1992
3. TDV İslam Ansiklopedisi (İlgili maddeler)
4. Rael, Uzaylılardan Mesajlar, 1999, Bülent Vedia Çorak, Bilgi Kitabı, İstanbul 2004,
5. Grace Hallsell, Tanrıyı Kıyamete Zorlamak, İstanbul: Kim Yayınları 2002

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 4 4
Final 1 10 10
Total Workload 113
Total Workload / 25 (Hours) 4.52
dersAKTSKredisi 5