Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kuran Metin Analizi DAO 241 3 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. GÖKHAN ATMACA
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Kuranın bazı sûrelerinin metnini anlamak.
Course Content Kuran-ı Kerimden Fatiha ve Bakara suresini Arapça metinden okuyup anlamak.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kuran´dan çıkarımlarda bulunur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
2 Kur´an´ın tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Kur´an´ın sosyal hayatla bağını kurar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
4 Diğer disiplinlerle bağ kurar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
5 Kuran metnini analiz eder. Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
6 Yaşam boyu kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Fatiha suresi
2 Bakara suresi (1-22) âyetler
3 Bakara suresi (22-44) âyetler
4 Bakara (45-67) âyetler
5 Bakara (68-90) âyetler
6 Bakara (91-122) âyetler
7 Bakara (123-144) âyetler
8 Bakara (145-166) âyetler
9 Bakara (167-188) âyetler
10 Bakara (189-210) âyetler
11 Bakara (211-232) âyetler
12 Bakara (233-254) âyetler
13 Bakara (255-276) âyetler
14 Bakara (277-286) âyetler
Resources
Course Notes Kur´an-ı Kerim Metni
Course Resources Mealler
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 16 32
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 110
Total Workload / 25 (Hours) 4.4
dersAKTSKredisi 4