Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Rehberlik EBB 402 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ÖZTUNÇ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Psikolojik danışmanlık ve rehberliğin temelleri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, rehberliğin amaçları, rehberliğin ilkelerini anlama

Course Content

(YÖK Kur tanımı alınmıştır.) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temelleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Rehberliğin Amaçları, Rehberliğin İlkeleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Etik Kuralları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Araştırma

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğin yeri,önemi ve işlevini ifade eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet alanları arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 İlgili yönetmeliklere göre öğretmenlerin rehberlik hizmetlerindeki görev ve sorumluluklarını geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Rehberlikte temel tutum ve anlayış geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temelleri
3 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
4 Rehberliğin Amaçları
5 Rehberliğin İlkeleri
6 Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik
7 Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik
8 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Geliştirilmesi
9 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Geliştirilmesi
10 Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi
11 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Etik Kuralları
12 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Araştırma
13 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Değerlendirme
14 Genel Tekrar
Resources
Course Notes
Course Resources

KARAHAN Fikret, SARDOĞAN Mehmet, Psikolojik Danışma Ve Psikoterapide Kuramlar, Nobel Yayınları, Ankara,2000.
TAN Hasan,Psikolojik Yardım İlişkileri Danışma ve Pisikoterapi, Meb. Yayınları, Ankara 1990.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 1 1
Final 1 1 1
Total Workload 118
Total Workload / 25 (Hours) 4.72
dersAKTSKredisi 5