Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Islam Düşünce Tarihi DAO 252 4 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ VASFİ KURT
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Abdulmuttalip BAYCAR
Course Category
Course Objective Türk-İslam düşüncesinin temel konularının kavranması.
Course Content Türk-İslam düşüncesinin tanımı, temel konuları, kurumları, temsilcileri ve bu düşüncenin günümüze olan etkileri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk düşüncesini tanımlar. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Türk İslam düşüncesinin temel konularını kavrar. Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Anlatım, Sözlü Sınav, Sınav ,
3 İslam düşüncesini tanımlar. Tartışma, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sözlü Sınav, Sınav ,
4 Türk-İslam düşüncesini kavrar. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Türk-İslam düşüncesinin günümüze olan yansımalarını kavrar. Anlatım, Bireysel Çalışma, Tartışma, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk düşüncesinin tanımı.
2 Türk düşüncesinin ilk temsilcileri.
3 Türk düşüncesinden oluşan kurumlar.
4 İslam düşüncesinin tanımı.
5 Türklerin müslümanlaşması.
6 Türk-İslam düşüncesinin oluşması.
7 Türk-İslam düşünce ekolleri.
8 Türk-İslam düşüncesi ve devlet.
9 Türk-İslam düşüncesinden etkilenen kurumlar.
10 Tasavvuf ve toplumsal yansımaları.
11 Selçuklularda Türk-İslam düşüncesi.
12 Osmanlılarda Türk-İslam düşüncesi.
13 Türkiye Cumhuriyetinde Türk-İslam düşüncesi.
14 Günümüzde Türk- İslam düşüncesi.
Resources
Course Notes
Course Resources 1- ÜLKEN,H.Z.,(1995)İslam Düşüncesi, İstanbul: Ülken Yay.
2- TÜRKDOĞAN,O.(1996)Türk Tarihinin Sosyolojisi, İstanbul: Turan Yay.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Sözlü Sınav 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Sözlü Sınav 1 2 2
Final 1 3 3
Total Workload 108
Total Workload / 25 (Hours) 4.32
dersAKTSKredisi 4