Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Dini Musiki DAO 258 4 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CEMAL KARABAŞOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants Yrd.Doç.Dr. Sezayi KÜÇÜK
Course Category
Course Objective Türk Din Musikisinin tarihi gelişimi ve formları hakkında bilgi kazanmak
Course Content Türk Din Musikisi’nin Tarihi Gelişimi, Formları, Formlara Ait Örnekler
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Din musikisinin Türk İslam sanatları arasındaki yerini tasvir eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Türk Din Musikisinin tarihi ve kültürel gelişimini özetler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Türk Din Musikisi’ndeki makam ve usul yapılarını anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
4 Ses kullanımıyla ilgili teknik bilgi ve duyuları geliştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Sınav ,
5 Türk Din Musikisi formlarına ait örnek eserleri listeler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
6 Müzik, müziğin temel kavramlarını,amacını ve çeşitlerini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk Din Musikisi, Tanımı ve Muhtevası
2 Türk İslam Dünyasında Dini Musikinin Yeri
3 Türk Din Musikisi Kültürü ve Formları
4 Temel Musiki ve Makam Bilgisi
5 Basit Makamlar
6 Şed ve Şed Makamlar
7 Geçki ve Mürekkep (Bileşik) Makamlar
8 Türk Din Musikisi Usulleri ve Mertebeleri
9 Basit ve Mürekkep (Bileşik) Usul Bilgileri
10 Ses Kullanımı ile İlgili Teknik Bilgiler
11 Makamları Dini Musiki Formlarına Uygulanışı
12 Ezan, Salâ, Kıraat, Cumhur Müezzinliği,Kaside
13 Naat, İlahi, Tevşih, Mevlid
14 Mevlevi Ayini
Resources
Course Notes [1] Özkan,İsmail Hakkı(1994),Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri, Ötüken, İstanbul.
Course Resources [2] Tura, Yalçın (1988), Türk Musikisinin Meseleleri, Pan Yayınları, İstanbul.
[3] Sürelsan, İsmail Baha (1972), Dini Türk Musikisine Giriş, Ankara : TRT Merkez Müzik Dairesi.
[4] Diyanet İslam Ansiklopedisi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 55
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
3. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 3 3 9
Final 1 1 1
Total Workload 91
Total Workload / 25 (Hours) 3.64
dersAKTSKredisi 4