Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Islam Felsefesi DAO 255 3 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ATİLLA ARKAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective İslam felsefesi tarihi, İslam filozoflarını, fikirlerini öğrenmek mukayeseler yapmak.
Course Content İslam felsefesi tarihini başlangıcından günümüze kadar sistematik bir şekilde incelemek
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İslam felsefesinin oluşum şartlarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 İslam felsefesinin ana okullarını tasnif edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 İslam felsefesinin ana akımlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 İslam felsefesi tarihini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 İslam felsefe ekollerini mukayese eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 İslam Felsefesinin ana konu ve problemlerinden 3 ünü açıklayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İslam Felsefesinin oluşumu ve gelişimi
2 Kindi İbn Ravendi
3 Z. Razi
4 Farabi
5 İbn Sina
6 İhvan-ı Safa
7 Gazzali
8 Gazzali
9 İbn Bacce
10 İbn Tufeyl
11 İbn Rüşd
12 İbn Arabi
13 Sühreverdi
14 İbn haldun
Resources
Course Notes İslam Felsefesine Giriş, Mehmet Bayraktar, Diyanet Yayınları
Course Resources İslam Felsefesi Tarihi, Macit Fahri, (çev. Kasım Turhan)
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır.
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 8 8
Final 1 16 16
Total Workload 92
Total Workload / 25 (Hours) 3.68
dersAKTSKredisi 4