Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Dinlerde Ahlak DAO 259 3 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FUAT AYDIN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Ahlakın kökeni, mahiyeti hakkındaki teoriler, din-ahlak ilişkisi ve dinlerde ahlakın yeri ve ahlak anlayışlarının inananların hayatlarındaki yansımalarını öğrenir.

Course Content

Ahlak ve ahlakın mahiyeti; İslam ve İslam dışı dinlerde ahlak anlayışı.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Din-ahlak ilişkisini tespit eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 İslam´ın ahlak anlayışını ve Müslümanların hayatındaki yerini ve etkisini tespit eder.
3 Hint, Çin ve Japon kökenli dinlerin ahlak anlayışlarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Yahudiliğin ve Hıristiyanlığın ahlak anlayışlarını ve inananların hayatındaki yansımlalarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Ahlakın kökeni hakkındaki teorileri tespit eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Kadim Dinlerin ahlak anlayışlarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
7 Ahlakın mahiyeti hakkındaki yaklaşımları tespit eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ahlak ve ahlakın mahiyeti ?
2 Teorik ve Pratik ahlak
3 ilişkiler (insan-insan, insan-tabiat ve tanrı-insan) bağlamında ahlak
4 Din-ahlak ilişkisi
5 Ahlakın kökenine dair teoriler
6 Kadim dinlerde ahlak (Mezopotamya kökenli dinler)
7 Kadim dinlerde ahlak (Kuzey ve Güney Amerika kökenli dinler)
8 İmtihan
9 Hint dinlerinde ahlak
10 Çin ve Japon dinlerinde ahlak
11 Yahudilikte ahlak
12 Hıristiyanlıkta ahlak
13 İslam´da ahlak
14 İslam´da ahlak ve genel değerlendirme
Resources
Course Notes <p>Yok.</p>
Course Resources

Mustafa Köylü, Dünya Dinlerinde Ahlak DEM YAYINLARI.
Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, Çev. Dominik Pamir
Muhammed Abdullah Draz, Kuran Ahlakı, İz Yayıncılık, İstanbul.
Abdurrahman Kurtu, İslam Çalışma Ahlakı EMİN YAYINLARI.
Ahmet Hamdi Akseki,Ahlak Dersleri Ahlak İlmi ve İslam Ahlakı
YASİN YAYINEVİ
Mustafa Çağrıcı, Anahatlarıyla İslam Ahlakı ENSAR NEŞRİYAT.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Seminer) 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 93
Total Workload / 25 (Hours) 3.72
dersAKTSKredisi 4