Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Din Psikolojisi DAO 207 3 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ABDULVAHİT İMAMOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Şentepe

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bir bütün olarak Din Psikolojisi bilimini; kavram ve düşünce olarak öğrenciye algılatmaktır.

Course Content

Bu derste başlangıcından günümüze din psikolojisinin bir ilim olarak gelişimi, ortaya çıkan ekoller ve araştırma alanları işlenecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Din Psikolojisinin tanımını, konusunu ve gayesini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Dini hayatın psişik hallerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Din Psikolojisinin araştırma alanlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Din Psikolojisinin temel kaynaklarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Din değiştirme kriterlerini ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Din psikolojisinin diğer İslami ilimlerle münasebetini sentezler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Din ve insan ilişkilerini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Dini duygu ve düşünce hayatını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Din psikolojisine genel bakış, Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
2 Din psikolojisinin temel kavramları Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
3 Genel psikoloji ve din psikolojisi Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
4 Din psikolojisinde yeni gelişmeler Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
5 Din psikolojisinin alanları Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
6 Dini duygu, Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
7 Dini düşünce Verilen kaynaklardan ilgili bölümler
8 Dini fiiller. Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
9 Din değiştirme Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
10 Mistisizm ve psikoloji Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
11 Insanın gelişimi ve din Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
12 Dini hayat ve benlik Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
13 Şahsiyet ve dini tutumlar Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
14 Konulara genel bakış Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
Resources
Course Notes <p>1. H&ouml;kelekli, H.(1993), Din Psikolojisi, T.D.V. Yayınları, Ankara.</p> <p>2. Yavuz, Kerim, (2013), G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde nancın Psikolojisi, Boğazi&ccedil;i Yayınları, İstanbul.</p>
Course Resources

2. Armaner, N., (1980), Din Psikolojisine Giriş, Ayyıldız Matbaası, Ankara.
3.Egemen, B.Z.(1952) Din Psikolojisi, Saha Kaynak ve Metod Üzerine Bir Deneme, T.T.K. Basımevi, Ankara.
4.James, W.(1982), The Varietes of Religious Experiences, Penguin Books, USA.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 102
Total Workload / 25 (Hours) 4.08
dersAKTSKredisi 4