Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Temel Dini Bilgiler DAO 102 2 6 + 0 6 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ VASFİ KURT
Course Lecturers
Course Assistants Yrd. Doç. Dr. Soner DUMAN
Course Category
Course Objective İbadet, temizlik, namaz, oruç, zekât, hac, umre, kurban, adak, yeminler, keffâretler, helâller ve haramlar hakkında bilgi sahibi olmak.
Course Content İbadet, temizlik, namaz, oruç, zekât, hac, umre, kurban, adak, yeminler, keffâretler, helâller ve haramlar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Keffâretlerin mahiyetini ve hükümlerini anlatır. Tartışma, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Örnek Olay, Beyin Fırtınası, Anlatım, Sözlü Sınav, Sınav ,
2 Namaz ibadetinin mahiyetini ve hikmetlerini açıklar. Beyin Fırtınası, Anlatım, Örnek Olay, Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav, Sınav ,
3 Temizliğin anlam ve mahiyetini özetler. Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Anlatım, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav,
4 İmanın şartlarına ilişkin ayrıntıları fark eder. Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Hac ve Umre ibadetlerinin mahiyetini ve hikmetlerini ifade eder. Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Beyin Fırtınası, Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Adağın mahiyetini ve hükümlerini açıklar. Tartışma, Soru-Cevap, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Beyin Fırtınası, Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
7 Yeminlerin mahiyetini ve hükümlerini özetler. Anlatım, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
8 Helâller ve Haramları genel anlamda ifade eder. Anlatım, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
9 Oruç ibadetinin mahiyetini ve hikmetlerini yorumlar. Tartışma, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Örnek Olay, Beyin Fırtınası, Anlatım, Sözlü Sınav, Sınav ,
10 İbadetin anlam, mahiyet ve hikmetlerini açıklar. Anlatım, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Örnek Olay, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
11 Kurban ibadetinin mahiyetini ve hikmetlerini özetler. Anlatım, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Örnek Olay, Tartışma, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Sınav ,
12 İman kavramını açıklar. Tartışma, Problem Çözme, Soru-Cevap, Anlatım, Sözlü Sınav, Sınav ,
13 Zekât ibadetinin mahiyetini ve hikmetlerini özetler. Anlatım, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İman Kavramı ve İnanç Mezhepleri Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
2 Allah´a ve Meleklere İman Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
3 Kitaplara ve Peygamberlere İman Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
4 Ahiret Gününe ve Kadere İman Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
5 İbadet kavramına genel bakış Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
6 Temizlik Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
7 Namaz: Genel Esaslar
8 Namaz: Özel Hükümler Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
9 Oruç Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
10 Zekat Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
11 Hac ve Umre Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
12 Kurban, Adak ve Yeminler Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
13 Keffâretler Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
14 Helâller ve Haramlar Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
Resources
Course Notes [1] Yaman, Ahmet (Editör): İslam İbadet Esasları (2010),Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Course Resources [1] Bilmen, Ömer Nasuhi, İslam İlmihali (2000), İstanbul: Çelik Yayınevi.
[2] Döndüren, Hamdi, Delilleriyle İslam İlmihali (2006), İstanbul: Erkam Yayınları.
[3] Beşer,Faruk, Hanımlara Özel İlmihal (1994), İstanbul: Nûn Yayınları.
[4] Büyükçınar, Ahmet Muhtar, Bütün Yönleriyle İslam İlmihali (1997), İstanbul: Marifet Yayınları.
[5] Köksal, Mustafa Asım, İslam İlmihali (2010),İstanbul: Server İletişim.
[6] Komisyon, İslam İlmihali (2006), İstanbul: Marmara İlahiyat Vakfı Yayınları.
[7] Komisyon, İlmihal I-II (2008), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Sözlü Sınav 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 20 40
Sözlü Sınav 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 176
Total Workload / 25 (Hours) 7.04
dersAKTSKredisi 7