Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Reklamcilik ve Tüketim Kültürü HIR 323 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AYDA İNANÇ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

reklamın günümüz tüketimi üzerindeki etki ve katkısını tartışmak 

Course Content

Bu derste tüketim kültürü ve yeni tüketim türlerine reklamın katkısı ve onlara nasıl etki ettiği örnekler ve teori ve kuramlar dahilinde eleştirel olarak ele alınacaktır. 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 giriş
2 tüketim kavramı
3 tüketim kültürü kavramı
4 tüketim kuramları
5 postmodern tüketim ve tüketici
6 tüketim türleri ve reklam ilişkisi
7 vize
8 tüketim türleri ve reklam ilişkisi (devam)
9 tüketim türleri ve reklam ilişkisi (devam)
10 tüketim türleri ve reklam ilişkisi (devam)
11 serbest zaman ve tüketim
12 avmler ve tüketim
13 avmler ve tüketim (devam)
14 final
Resources
Course Notes
Course Resources

Postmodern Pazarlama Tüketim ve Tüketici

Yavuz Odabaşı

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. X
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler. X
7 Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar. X
8 Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
1. Ödev 15
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 30 30
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5