Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Marka Yönetimi HIR 423 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CENGİZ ERDAL
Course Lecturers Doç.Dr. CENGİZ ERDAL,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Öğrencileri, marka, markanın unsurları ve bağıntılı kavramlar hakkında bilgilendirmek, marka yönetimi ve pazarlama iletişimi açısından teori ve uygulama konularını anlama, araştırma ve özümsemeye teşvik etmek dersin amaçlarını oluşturmaktadır.

Course Content

Marka ve markanın unsurlarını kavrama

Marka yönetimi sürecini anlama
Marka stratejilerini bilme

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Marka ve markanın unsurlarını kavrama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Marka stratejilerini bilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Marka yönetimi sürecini anlama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Marka ve marka yönetimi kavramları
2 İsim, sembol ve slogan
3 Pazar analizi
4 Bölümleme (Segmentasyon)
5 Konumlandırma
6 Marka kimlik ve kişiliği
7 Marka mimarisi
8 Ara Sınav
9 Kurum, ürün ve marka
10 Kişi marka kavramı
11 Marka yönetiminin uygulanabileceği farklı alanlar
12 Örnek çözümlemeler
13 Örnek çözümlemeler
14 Dersin genel değerlendirmesi
Resources
Course Notes
Course Resources

Uğur Batı, Marka Yönetimi, Alfa, 2015. 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. X
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler. X
7 Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar. X
8 Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Proje / Tasarım 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 1 5 5
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 1 3 3
Ödev 3 7 21
Proje / Tasarım 3 5 15
Performans Görevi (Uygulama) 4 5 20
Performans Görevi (Seminer) 3 2 6
Final 1 3 3
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5