Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hizmet Pazarlamasi HIR 421 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. SİMGE ÜNLÜ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Hizmetlerin fiziki mallardan ayrı olduğunun anlaşılması ve hizmet
işletmelerinin kendilerine has üretim, yönetim ve pazarlama stratejilerini olduğunun ortaya konulması.

Course Content

Hizmetlerin içerikleri ve hizmetleri mallardan ayıran bazı nitelikleri sebebiyle hizmet pazarlaması faaliyetleri de farklı özellikler arz etmektedir. Bu dersin içeriğini genel olarak hizmetleri fiziki mallardan ve hizmet pazarlamasını  fiziki malların pazarlamasından ayıran belirli özelliklerin incelenmesi oluşturmaktadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hizmet pazarlaması kavramının anlaşılması Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Portfolyo,
2 Hizmet pazarlaması ve fiziki pazarlama arasında farklılıkların bilinmesi Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Hizmet pazarlamasının öneminin kavranması Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

Erdoğan Koç, 2015, Hizmet Pazarlaması ve Yönetimi, İstanbul: Seçkin Yayıncılık

Sevgi Ayşe Öztürk, 2013, Hizmet Pazarlaması, Kuram Uygulama ve Örnekler, Ekim Basım Yayım

Leyla Özer, 2016, Hizmet Pazarlaması, İstanbul: Detay Yayıncılık

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
2. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
4. Ödev 15
3. Sözlü Sınav 15
Total 100
6. Final 50
5. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Sözlü Sınav 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5