Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Diksiyon HIR 417 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ÇİĞDEM ÇALAPKULU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ÇİĞDEM ÇALAPKULU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Konuşma dili olarak Türkiye Türkçesinin ses özelliklerini, vurgu sistemini,tonlama düzenini temel bilgi olarak edindirmek ve toplum karşısında
Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme becerisi kazandırmak.

Course Content

Derste doğru ses ve nefes alıştırmaları yapılarak, Türkçenin fonetik yapısı ve kuralları incelenecek. Türkiye Türkçesine özgü tonlama,vurgu, artikülasyon kuralları çerçevesinde anlatım teknikleri ve üslup üzerine alıştırmalar yapılacak. Sözsüz iletişim ( beden dili ), kişisel imaj ve resmî ve sosyal protokol kurallarına göre sunum yapma ve topluluk karşısında konuşma alıştırmaları yapılacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ünlü harflerin söyleniş özelliklerini bilerek doğru telaffuz etmek Anlatım, Performans Görevi,
2 Tonlama ve vurguları doğru ve yerinde yapmak Anlatım, Performans Görevi,
3 Beden dili ile etkili konuşmayı desteklemek Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
4 Resmi ve sosyal protokol kurallarına göre sunum teknikleri Anlatım, Performans Görevi,
5 Doğru ses ve nefes sayesinde doğru sesler çıkarmak Anlatım, Performans Görevi,
6 Heyecan-Telaş farkı, Mantıklı ve kurallı konuşma, konuşmayı planlama, etkileyici anlatıma hakim olmak Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
7 Topluluk önünde ve kamera karşısında güzel ve etkili konuşabilmek Anlatım, Ödev,
8 Türkçenin ses özelliklerini, seslerin boğumlanma noktalarını ( çıkaklarını ) bilerek bu sesleri doğru telaffuz etmek. Anlatım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p>Yrd. Do&ccedil;.Dr. Muharrem &Ouml;&Ccedil;ALAN, Etkili ve G&uuml;zel Konuşma Hizmet İ&ccedil;i Eğitim&nbsp;Notları</p>
Course Resources

 BALTAŞ, A., BALTAŞ, Z.; Bedenin Dili İletişim Becerinizin Anahtarı, Sessiz Diliniz:

VURAL, B. (2003); Doğru ve Güzel Konuşma, Fonetik, Diksiyon,Artikülasyon: Hayat

DÖKMEN, Üstün ( 1994 ); İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yay.

GÜRZAP, Can ( 2008 ); Söz Söyleme ve Diksiyon, Remzi Kitabevi
GÜRZAP C,; Konuşan İnsan , YKY

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Sözlü Sınav 10
1. Performans Görevi (Uygulama) 30
1. Ödev 10
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 3 2 6
Kısa Sınav 1 15 15
Ödev 1 3 3
Final 1 20 20
Sözlü Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Total Workload 117
Total Workload / 25 (Hours) 4.68
dersAKTSKredisi 5