Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Siyasal Iletişim ve Kampanya Yönetimi HIR 316 6 3 + 2 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. NURAY YILMAZ SERT
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi KADRİYE KOBAK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı, siyasal iletişim bağlamında ele alınan siyasal kampanyaların tarihsel gelişimini, temel ögelerini ve başarıya ulaşma koşullarını temel örnekler üzerinden öğrenciye kavratmaktır.

Course Content

Bu derste, genel olarak sosyal ve siyasal iletişimin anlamı üzerinde durulacaktır. Kampanyaların özelliklerinden ve ögelerinden bahisle, ABD, Avrupa ve Türkiye´den başarılı kampanya örnekleri üzerinde tartışılacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrencinin modern ve post-modern seçim kampanyalarının temel özelliklerini, temel unsurlarını ve dayandıkları mecraları ayrıştırabilmesi. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Öğrencinin siyasal kampanyaların temel aktörlerini tanıması. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunabilir hale gelmesi. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Hedef kitlelerle ve kampanya aktörleriyle iletişim kurup sürdürebilmeyi başarması ve küçük ölçekli de olsa kendisi bir kampanya örgütleyebilir olması. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Öğrencinin, siyasal kampanyalara ilişkin tarihsel gelişim süreçlerini ve belli başlı siyasal kampanya türlerini kavraması Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 ABD´deki ve Kıta Avrupa´sındaki kampanya uygulamalarının farklılıklarını algılayabilmesi ve farklılığın nedenlerini kavrayabilmesi. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Siyasal İletişime Giriş Oya Tokgöz (2010) Seçimler, Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim. Ankara: İmge Kitabevi. Yusuf Devran (2004) Mesaj, Strateji ve Taktikler, Siyasal Kampanya Yönetimi. İstanbul: Odak İletişim.
2 Siyasal İletişim ve Siyasal Kampanyalar Oya Tokgöz (2010) Seçimler, Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim. Ankara: İmge Kitabevi. Yusuf Devran (2004) Mesaj, Strateji ve Taktikler, Siyasal Kampanya Yönetimi. İstanbul: Odak İletişim.
3 Kampanya Türleri ve Kampanya Yönetimi Oya Tokgöz (2010) Seçimler, Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim. Ankara: İmge Kitabevi. Yusuf Devran (2004) Mesaj, Strateji ve Taktikler, Siyasal Kampanya Yönetimi. İstanbul: Odak İletişim.
4 Siyasal Kampanyaların Sahipleri: Siyasal Partiler, Adaylar, İktidar ve Yönetim Organları, Çıkar Grupları, Toplumsal Hareketler. Oya Tokgöz (2010) Seçimler, Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim. Ankara: İmge Kitabevi. Yusuf Devran (2004) Mesaj, Strateji ve Taktikler, Siyasal Kampanya Yönetimi. İstanbul: Odak İletişim.
5 ABD´de ve Kıta Avrupası´nda Siyasal Kampanyaların Gelişimi, Özellikleri: Temel Örnekler Oya Tokgöz (2010) Seçimler, Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim. Ankara: İmge Kitabevi. Yusuf Devran (2004) Mesaj, Strateji ve Taktikler, Siyasal Kampanya Yönetimi. İstanbul: Odak İletişim.
6 Siyasal Kampanyalar ve Siyasetin Medyatikleşmesi Oya Tokgöz (2010) Seçimler, Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim. Ankara: İmge Kitabevi. Yusuf Devran (2004) Mesaj, Strateji ve Taktikler, Siyasal Kampanya Yönetimi. İstanbul: Odak İletişim.
7 Kampanyaların Amerikanlaşması Oya Tokgöz (2010) Seçimler, Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim. Ankara: İmge Kitabevi. Yusuf Devran (2004) Mesaj, Strateji ve Taktikler, Siyasal Kampanya Yönetimi. İstanbul: Odak İletişim.
8 Ara Sınav
9 Siyasal Kampanyaların Ögeleri I: Yüz yüze iletişim, Medyanın kullanımı, Halkla ilişkiler uygulamaları, Siyasal reklamlar, Kamuoyu yoklamaları Oya Tokgöz (2010) Seçimler, Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim. Ankara: İmge Kitabevi.
10 Siyasal Kampanyaların Ögeleri II: Siyasal tartışmalar, Siyasal Danışmanlık hizmetleri, Yeni İletişim Teknolojileri Oya Tokgöz (2010) Seçimler, Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim. Ankara: İmge Kitabevi.
11 Siyasal Reklamcılık: Siyasal reklam türleri, Siyasal reklamcılık/siyasal pazarlama ilişkisi. Oya Tokgöz (2010) Seçimler, Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim. Ankara: İmge Kitabevi.
12 Türkiye´de Siyasal Kampanyaların Gelişimi, Özellikleri Oya Tokgöz (2010) Seçimler, Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim. Ankara: İmge Kitabevi.
13 Türkiye´den Kampanya Örnekleri I
14 Türkiye´den Kampanya Örnekleri II
Resources
Course Notes <p> Oya Tokg&ouml;z (2010) Se&ccedil;imler, Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim. Ankara: İmge Kitabevi.<br /> Yusuf Devran (2004) Mesaj, Strateji ve Taktikler, Siyasal Kampanya Y&ouml;netimi. İstanbul: Odak İletişim.</p>
Course Resources

Necati Özkan (2002) Türkiye´den ve Dünyadan Örneklerle Seçim Kazandıran Kampanyalar. İstanbul: Mediacat Yayınları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. X
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler. X
7 Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar. X
8 Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 30
2. Ödev 20
1. Proje / Tasarım 50
Total 100
6. Final 40
5. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Sözlü Sınav 1 5 5
Final 1 15 15
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5