Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Medya Ilişkileri Yönetimi HIR 321 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. NESRİN AKINCI ÇÖTOK
Course Lecturers Doç.Dr. NESRİN AKINCI ÇÖTOK,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Dersin amacı, geleneksel ve elektronik medyanın kurumsal ve teknik alt yapılarını tanıyıp ve yönetim biçimlerini tanımak ve  tartışmaktır. Kitle iletişim araçları, yazılı medya ile dijital gazeteciliğin yönetim stratejileri, düzenlemeleri, kurumların medya ile ilişkileri hakkında bilgiler vermektir. 

Course Content

Medya ve medya kuruluşlarının yönetim biçimi, kurumlar ve medya ile olan ilişkiler, medya ilişkilerinde dikkat edilecek hususlar, medya ve kurumlar arası ilişkiler, medya iletişim planı hazırlama, medya ile ilişkilerde stratejik ortaklıklar, medya iletişim planları ve sürekliliği.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kurum ile medya ilişkilerinde dikkat edilecek hususları analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Medya ilişkilerinde yöntem ve teknikleri analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
3 Medya kuruluşlarının altyapısına ve yönetim ilkelerine ait temel bilgileri değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Analyzes relation of between institution an media Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Applies and prepares media communication plans Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
6 Evaluation basic information in media organizations Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 Medya iletişim planları hazırlar ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
8 Analyzes methods and techniques in media relations Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Medya ve medya kuruluşlarının yönetim biçimi
2 Kurumlar ve medya ile olan ilişkiler
3 Kurumlar ve medya ile olan ilişkiler
4 Medya ilişkilerinde dikkat edilecek hususlar
5 medya ve kurumlar arası ilişkiler
6 medya iletişim planı hazırlama
7 medya iletişim planı hazırlama
8 ara sınav
9 medya iletişim planı hazırlama
10 Medya ilişkilerinde yöntem ve teknikler
11 Medya ilişkilerinde yöntem ve teknikler
12 medya ile ilişkilerde stratejik ortaklıklar
13 medya ile ilişkilerde stratejik ortaklıklar
14 Medya iletişim planları ve sürdürülebilirliği
Resources
Course Notes
Course Resources

 

Halkla İlişkiler ve Medya,  Prof. Dr. Aydemir Okay/ Prof. Dr. Ayla Okay, Media Cat Yayınları, İstanbul, 2009.

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar.
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. X
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler. X
7 Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar. X
8 Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 20
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 10
1. Proje / Tasarım 50
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 1 6 6
Ödev 1 5 5
Final 1 1 1
Total Workload 114
Total Workload / 25 (Hours) 4.56
dersAKTSKredisi 5