Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Görsel Kültür HIR 319 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CENGİZ ERDAL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Her mecradaki görüntünün kültürel analizini yapabilmek.

Course Content

İletişim edüstrisinde üretilen görüntünün yapısını ve kültürel boyutlarını sorunsallaştırır

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Farklı görsel okuma biçimleri öğrenir. Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Ödev,
2 Kültür ve medya ilişkisini anlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Mecra ve yöndeşme ilişkisini kavrar Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

Guy Debord, Gösteri Toplumu, Ayrıntı Yayınları; Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yayınları; Levend Kılıç, Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi, Dost Yayınları; Johnathan Crary, Gözlemcinin Teknikleri, Ayrıntı Yayınları; Jean Baudrillard, Simulakrlar ve Simülasyon, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları; Jean Baudrillard, Şeytana Satılan Ruh, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları; John Berger, Görme Biçimleri, Metis Yayınları; Roland Barthes, Camera Lucida, Altıkırkbeş Yayınları; Ervin Panovsky, Perspektif Simgesel Bir Biçim, Metis Yayınları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
1. Kısa Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 9 3 27
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 20 20
Final 1 15 15
Total Workload 114
Total Workload / 25 (Hours) 4.56
dersAKTSKredisi 5