Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tüketici Davranişlari HIR 217 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TUBA ÇEVİK ERGİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bu ders boyunca, tüketici davranışlarını anlamaya çalışmak üzerine odaklanılacaktır. Tüketicilerin nasıl ve neden satın alma kararları verdikleri, satın alma davranışı öncesinde, satın alma sırasında ve satın alma sonrasında, nasıl düşündükleri, hissettikleri ve davrandıkları öğrenilmeye çalışılacaktır. Ayrıca bu derste tüketici davranışlarının altında yatan önemli kavramlar incelenecektir. 

Course Content

Tüketici Davranışı Kavram ve Özellikleri, Tüketici Davanışında Disiplinlerarası Yaklaşım, Tüketici Davranışı Genel Modeli, Psikolojik etkiler, Sosyo-kültürel etkiler, Tüektici Satın alma süreci

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tüketici davranışlarında disiplinler arası yaklaşımı anlayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
2 Tüketici davranışı modellerini değerlendirebilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
3 Tüketici davranışının pazarlama stratejisi ile ilişkisini kavrayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Tüketici davranışı kavram ve özelliklerini anlayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
5 Tüketici karar ve satın alma süreçlerini anlayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tüketici Davranışlarına Giriş Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri', Erhan Koç ' Tüketici Davranışı', Prof. Dr. Yavuz Odabaşı - Gülfidan Barış ' Consumer Behaviour' , Michael Solomon, Gary Bamossy, Soren Askegaard, Margaret K. Hogg
2 Algı Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri', Erhan Koç ' Tüketici Davranışı', Prof. Dr. Yavuz Odabaşı - Gülfidan Barış ' Consumer Behaviour' , Michael Solomon, Gary Bamossy, Soren Askegaard, Margaret K. Hogg
3 Öğrenme ve Hafıza Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri', Erhan Koç ' Tüketici Davranışı', Prof. Dr. Yavuz Odabaşı - Gülfidan Barış ' Consumer Behaviour' , Michael Solomon, Gary Bamossy, Soren Askegaard, Margaret K. Hogg
4 Motivasyon ve İlgilenim Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri', Erhan Koç ' Tüketici Davranışı', Prof. Dr. Yavuz Odabaşı - Gülfidan Barış ' Consumer Behaviour' , Michael Solomon, Gary Bamossy, Soren Askegaard, Margaret K. Hogg
5 Tutumlar Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri', Erhan Koç ' Tüketici Davranışı', Prof. Dr. Yavuz Odabaşı - Gülfidan Barış ' Consumer Behaviour' , Michael Solomon, Gary Bamossy, Soren Askegaard, Margaret K. Hogg
6 Referans Grupları Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri', Erhan Koç ' Tüketici Davranışı', Prof. Dr. Yavuz Odabaşı - Gülfidan Barış ' Consumer Behaviour' , Michael Solomon, Gary Bamossy, Soren Askegaard, Margaret K. Hogg
7 KISA SINAV -1 Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri', Erhan Koç ' Tüketici Davranışı', Prof. Dr. Yavuz Odabaşı - Gülfidan Barış ' Consumer Behaviour' , Michael Solomon, Gary Bamossy, Soren Askegaard, Margaret K. Hogg
8 VİZE Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri', Erhan Koç ' Tüketici Davranışı', Prof. Dr. Yavuz Odabaşı - Gülfidan Barış ' Consumer Behaviour' , Michael Solomon, Gary Bamossy, Soren Askegaard, Margaret K. Hogg
9 Aile ve Cinsiyet Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri', Erhan Koç ' Tüketici Davranışı', Prof. Dr. Yavuz Odabaşı - Gülfidan Barış ' Consumer Behaviour' , Michael Solomon, Gary Bamossy, Soren Askegaard, Margaret K. Hogg
10 Kişilik Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri', Erhan Koç ' Tüketici Davranışı', Prof. Dr. Yavuz Odabaşı - Gülfidan Barış ' Consumer Behaviour' , Michael Solomon, Gary Bamossy, Soren Askegaard, Margaret K. Hogg
11 Değerler -Yaşam Biçimleri-Kültür Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri', Erhan Koç ' Tüketici Davranışı', Prof. Dr. Yavuz Odabaşı - Gülfidan Barış ' Consumer Behaviour' , Michael Solomon, Gary Bamossy, Soren Askegaard, Margaret K. Hogg
12 Tüketici Davranışı Modelleri-Klasik Modeller Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri', Erhan Koç ' Tüketici Davranışı', Prof. Dr. Yavuz Odabaşı - Gülfidan Barış ' Consumer Behaviour' , Michael Solomon, Gary Bamossy, Soren Askegaard, Margaret K. Hogg
13 KISA SINAV-2 Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri', Erhan Koç ' Tüketici Davranışı', Prof. Dr. Yavuz Odabaşı - Gülfidan Barış ' Consumer Behaviour' , Michael Solomon, Gary Bamossy, Soren Askegaard, Margaret K. Hogg
14 Tüketici Davranışı Modelleri- Modern Modeller Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri', Erhan Koç ' Tüketici Davranışı', Prof. Dr. Yavuz Odabaşı - Gülfidan Barış ' Consumer Behaviour' , Michael Solomon, Gary Bamossy, Soren Askegaard, Margaret K. Hogg
Resources
Course Notes
Course Resources

' Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri', Erhan Koç

' Tüketici Davranışı', Prof. Dr. Yavuz Odabaşı - Gülfidan Barış

' Consumer Behaviour' , Michael Solomon, Gary Bamossy, Soren Askegaard, Margaret K. Hogg

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. X
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler. X
7 Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar. X
8 Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Proje / Tasarım 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 130
Total Workload / 25 (Hours) 5.2
dersAKTSKredisi 5