Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kurumsal Iletişim ve Profesyonel Beceriler HIR 405 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. ŞEBNEM CEYLAN APAYDIN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi KADRİYE KOBAK,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Kurumlarda kurumsal iletişimin; kurumsal kimlik, kurumsal imaj, kurumsal itibar, kurum kültürü, kurumsal marka çerçevesinde nasıl yönetileceğinin ve etkin yönetim becerilerinin irdelenmesi dersin ana amacını oluşturur.

Course Content

Kurumsal iletişim ekseninde kurumsal kimlik, kurumsal imaj, kurumsal itibar, kurum kültürü, kurumsal marka ve genel yönetim becerileri dersin ana konularını oluşturur.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kurum kimliğini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Kurumsal Halkla İlişkiler ve Pazarlama Halkla İlişkiler arasındaki farkları sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Kurumsal iletişimin mecralarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Kurumsal iletişim ve itibar yönetimi uygulamaları hakkında fikir sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Kamu ve özel sektördeki kurumların kurumsal iletişim uygulamalarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Kurumsal marka kavramını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Kurumsal iletişim planı hazırlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş Kurumsal İletişim, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, İletişim Yayınları, 2015
2 Kurumsal iletişimin işlev ve amaçları Kurumsal İletişim, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, İletişim Yayınları, 2015
3 Kurumsal kimlik, imaj, itibar ve kurumsal iletişim Kurumsal İletişim, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, İletişim Yayınları, 2015
4 Kurumsal iletişimin prensipleri ve bilgi yönetimi Kurumsal İletişim, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, İletişim Yayınları, 2015
5 Müzakere yöntemleri Kurumsal İletişim, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, İletişim Yayınları, 2015
6 Problem çözme becerileri Kurumsal İletişim, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, İletişim Yayınları, 2015
7 Ara sınav Kurumsal İletişim, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, İletişim Yayınları, 2015
8 Motivasyon Kurumsal İletişim, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, İletişim Yayınları, 2015
9 Müşteri ne bekler? Kurumsal İletişim, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, İletişim Yayınları, 2015
10 Değişim yönetimi Kurumsal İletişim, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, İletişim Yayınları, 2015
11 Dış kaynak kullanımı Kurumsal İletişim, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, İletişim Yayınları, 2015
12 Toplantı yönetimi Kurumsal İletişim, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, İletişim Yayınları, 2015
13 Öğrenci sunumları-I Kurumsal İletişim, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, İletişim Yayınları, 2015
14 Öğrenci sunumları-II Kurumsal İletişim, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, İletişim Yayınları, 2015
Resources
Course Notes
Course Resources

Z. Beril Akıncı Vural,  Mikail Bat, Kurumsal İletişim Teoriden Pratiğe, İletişim Yayınevi, 2015.

Doç. Dr. Rüveyde Akyürek, Kurumsal İletişim Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2005.

Bayram Kaya, Bütünleşik Kurumsal İletişim, Siyasal Kitabevi, 2003.

Filiz Balta Peltekoğlu, Halkla İlişkiler Nedir? Beta Basım Yayım, 2009.

Doç. Dr. Ayla Okay, Kurum Kimliği, MediaCat Kitapları, 2005.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 15
1. Kısa Sınav 10
1. Proje / Tasarım 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Proje / Tasarım 1 5 5
Total Workload 131
Total Workload / 25 (Hours) 5.24
dersAKTSKredisi 5