Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlik Iletişimi HIR 407 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ÇİĞDEM ÇALAPKULU
Course Lecturers Doç.Dr. SİMGE ÜNLÜ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Çağımızın gözde mesleklerinden biri olan halkla ilişkiler ?önemli olmakla, sıradan olmak arasındaki fark? olarak ifade edilir. Bu bağlamda halkla ilişkileri iyi olan kurumlar olumlu imaja sahip olmaktadırlar. Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkinliğiyle doğru orantılıdır. Bir başka ifadeyle etkin ve başarılı halkla ilişkiler faaliyetleri sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasında anahtar rol oynamaktadır.

Course Content

Sağlık İletişimine Giriş, Sağlık iletişimi nedir?

Disiplinlerarası Bir Alan Olarak Sağlık İletişimi, Sağlık iletişiminin özellikleri

Sağlık İletişimi Kuram ve Modelleri

Sağlık İletişimi Kuram ve Modelleri

Sağlık İletişimi Kampanya Süreci

Sağlık İletişimi ile ilgili diğer konular

Risk İletişimi, Medyada Savunuculuk

Sağlık Okuryazarlığı, Eleştirel Sağlık İletişimi

Medya ve Sağlık

Sağlık İletişimi ve Etik

Sağlık İletişiminin Kişilerarası İletişim Perspektifi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sağlık hizmetlerinde halkla ilişkilerin önemini belirtir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Halkla ilişkiler Faaliyetlerinde kullanılan teknikleri bilir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Halkla ilişkiler çalışmalarında medyanın önemini tartışır. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Halkla ilişkiler kavramını tanımlar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Halkla ilişkilerin Sağlık işletmelerinde konumunu ve işlevlerini açıklar Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sağlık İletişimine Giriş, Sağlık iletişimi nedir? - IŞIK, Metin: "Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler" Ders Notları, Sakarya, 2013.
2 Disiplinlerarası Bir Alan Olarak Sağlık İletişimi, Sağlık iletişiminin özellikleri - IŞIK, Metin: "Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler" Ders Notları, Sakarya, 2013.
3 Sağlık İletişimi Kuram ve Modelleri - IŞIK, Metin: "Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler" Ders Notları, Sakarya, 2013.
4 Sağlık İletişimi Kuram ve Modelleri - IŞIK, Metin: "Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler" Ders Notları, Sakarya, 2013.
5 Sağlık İletişimi Kampanya Süreci - IŞIK, Metin: "Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler" Ders Notları, Sakarya, 2013.
6 Sağlık Kuruluşlarında (Hastanelerde) Halkla İlişkilerin Önemi - IŞIK, Metin: "Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler" Ders Notları, Sakarya, 2013.
7 Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Örgütlenmesi: Halkla İlişkiler Biriminin Hastane İçindeki Rolü ve Konumu - IŞIK, Metin: "Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler" Ders Notları, Sakarya, 2013.
8 Hastane Halkla İlişkiler Uzmanında Bulunması Gereken Nitelikler - IŞIK, Metin: "Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler" Ders Notları, Sakarya, 2013.
9 ARASINAV - IŞIK, Metin: "Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler" Ders Notları, Sakarya, 2013.
10 Hastanelerde Halkla İlişkiler Uzmanının Görevleri - IŞIK, Metin: "Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler" Ders Notları, Sakarya, 2013.
11 Basınla (Medyayla) İlişkiler - IŞIK, Metin: "Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler" Ders Notları, Sakarya, 2013.
12 Sağlık İletişimi ve Etik - IŞIK, Metin: "Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler" Ders Notları, Sakarya, 2013.
13 Sağlık İletişiminin Kişilerarası İletişim Perspektifi - IŞIK, Metin: "Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler" Ders Notları, Sakarya, 2013.
14 Proje Sunumu - IŞIK, Metin: "Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler" Ders Notları, Sakarya, 2013.
Resources
Course Notes <p> IŞIK, Metin: &quot;Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler&quot; Ders Notları, Sakarya, 2013.</p>
Course Resources

Çınarlı, İnci, (2008), Sağlık İletişimi ve Medya, Ankara: Nobel

Okay, Ayla, (2009), Sağlık İletişimi, İstanbul: MediaCat

Tabak, Ruhi Selçuk, (1999), Sağlık İletişimi, İstanbul: Literatür

Seal, Clive (2003), "Health and The Media: An Overview", Sociology of Health and Illness, vol.25, no.6,pp.513-531

Özdemir, Gamze Yücesan, Özdemir, Ali Murat, (2006), “Medya ve Sağlık: Patolojik Bir İlişki”, Toplum ve Hekim, Ocak-Şubat, cilt 21, sayı 1, s.32-38.

Schiavo, Renata, (2007) , Health Communication: From Theory to Practice, Jossey Bass, USA

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Proje / Tasarım 10
1. Sözlü Sınav 30
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 2 15 30
Final 1 20 20
Total Workload 123
Total Workload / 25 (Hours) 4.92
dersAKTSKredisi 5