Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Halkla Ilişkiler ve Tanitim HIR 111 1 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. SİMGE ÜNLÜ
Course Lecturers Doç.Dr. SİMGE ÜNLÜ,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Tanıtım yöntem ve stratejilerinin ortaya konması, hangisinin ne zaman kullanılacağının örneklerle çalışılması.

Course Content

Halkla ilişkiler ve tanıtımın unsurlarının benimsetilmesi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkiye ve dünyadaki tanıtım stratejilerinin farkındadır. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
2 Tanıtım kampanyası düzenler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
3 Tanıtımda kültürel faklılıkların farkındadır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
4 Tanıtımın unsurlarını sıralar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
5 Tanıtımda kullanılacak medya araçlarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin tanıtımı ve giriş
2 Halkla ilişkiler nedir?
3 Halkla ilişkilerin tarihi
4 Halkla ilişkiler araçları
5 Halkla ilişkilerin diğer disiplinlerle ilişkileri
6 Halkla ilişkiler uzmanının görevleri
7 Kurumsal sosyal sorumluluk
8 İmaj ve itibar yönetimi-I
9 İmaj ve itibar yönetimi-II
10 Tanıtım
11 Tanıtım stratejileri oluşturma I
12 Tanıtım stratejileri oluşturma II
13 Öğrencilerin tanıtım projeleri sunumları I
14 Öğrencilerin tanıtım projeleri sunumları II
Resources
Course Notes <p>Halkla İlişkilere Giriş - Prof. Dr. Metin IŞIK</p>
Course Resources

Turizmde tanıtım ve reklam, Media Cat Yayınları, Ahmet Tolungüç

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. X
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler. X
7 Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar. X
8 Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 4
1. Proje / Tasarım 16
2. Ödev 4
3. Ödev 4
4. Ödev 4
5. Ödev 4
6. Ödev 4
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Proje / Tasarım 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6