Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iletişim Hukuku ILT 305 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi KADRİYE KOBAK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi KADRİYE KOBAK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

İletişim hukukunun temel kavramlarının aktarılması, iletişim özgürlüğünün tartışılması ve medya kurum ve kuruluşlarına ilişkin hukuki düzenlemelerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Haberleşme ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında, basın özgürlüğü, yayım hakkı, yayımcının, yazı işleri müdürünün ve basın kuruluşu sahibinin sorumlulukları hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.

Course Content

Kitle iletişim araçları, kitle iletişim özgürlüğü, yayımcının ve yazı işleri müdürünün ceza ve özel hukuk sorumlulukları, internet rejimi, reklam hukuku

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Reklam , internet, sinema rejiminin ilkelerini tartışmak.
2 Sansürü tartışabilmek.
3 Hukukun temel kavramlarını açıklayabilecek
4 Basın rejimini açıklayabilmek
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Basın özgürlüğü kavramı ve önemi
2 İfade özgürlüğü ve sınırları
3 Basın rejimi
4 Basın rejimi
5 Cevap ve Düzeltme Hakkı
6 Basın suçları
7 Yayınlarda hukuki sorumluluk
8 Radyo ve Televizyon rejimi
9 Radyo ve Televizyon rejimi
10 Reklam hukuku
11 Sinema hukuku
12 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
13 sosyal medya ve kişilik haklarının korunması
14 kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemeler
Resources
Course Notes
Course Resources

Kayıhan İçel. Kitle İletişim Hukuku, İstanbul: Beta, 2006.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. X
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler. X
8 Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 20
2. Ödev 20
3. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5