Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iletişim Tarihi ILT 108 2 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GÜZEL
Course Lecturers Öğr.Gör. ŞEBNEM CEYLAN APAYDIN, Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GÜZEL, Arş.Gör. İSMAİL KURTULDU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu derste, öğrencilere tarih öncesi ilk iletişim biçimlerinden başlayarak günümüze kadar iletişim alanında yaşanan teknolojik, toplumsal ve tarihsel gelişmelerin ana hatlarını aktarmak amaçlanmaktadır.

Course Content

1.Haftalık Ders Akışı

2.Hafta: Dersin tanıtımı ve okuma listesinin paylaşılması

3.Hafta: İletişim Bilimleri alanına genel giriş: İletişim, Tarih ve Toplum ilişkisi

4.Hafta: İletişim, Tarih ve felsefe

5.Hafta: Yazının bulunuşu; sözlü kültürden yazılı kültüre

6.Hafta: Matbaanın icadı, iletişim ve haberleşmedeki yeri

7.Hafta: İlk haberleşme sistemleri; gazetelerin doğuşu

8.Hafta: Avrupa’da basının gelişimi

9.Hafta: Ara sınav

10.Hafta: Sanayi Devrimi ve İletişim

11.Hafta: Osmanlı’da matbaa ve ilk gazeteler

12.Hafta: Osmanlı’da gazetelerin gelişimi II

13.Hafta: Abdülhamit Dönemi ve Basın

14.Hafta: Milli mücadele dönemi ve basın

15.Hafta: Dersin Genel Değerlendirmesi

 Final

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İletişim araçlarının ortaya çıkış koşulları hakkında fikir sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 İlk haberleşme biçimlerini sıralar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Teknolojik gelişmeler ve iletişim araçlarına olan etkilerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 İletişim ve tarih arasındaki ilişkiyi açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tanışma, dersin tanıtımı ve okuma listesinin paylaşılması
2 İletişim, tarih ve toplum ilişkisi
3 Tarihöncesi ve ilk iletişim biçimleri
4 Yazının bulunuşu; sözlü kültürden yazılı kültüre
5 Matbaanın icadı, iletişim ve haberleşmedeki yeri
6 İlk haberleşme sistemleri
7 Gazetelerin doğuşu
8 Ara Sınav
9 Sanayi Devrimi ve İletişim
10 Kitle iletişim araçlarının gelişimi; Radyo
11 Kitle iletişim araçlarının gelişimi;Televizyon
12 Teknolojik gelişmeler ve iletişime etkileri
13 İnternetin doğuşu ve küreselleşme
14 Dersin Genel Değerlendirmesi
Resources
Course Notes
Course Resources

Topuz, Hıfzı. Türk Basın Tarihi, Remzi, İstanbul (2003)

Orhan, Koloğlu. (2006) Osmanlı'dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi. Pozitif Yay. İst

Ahmet Emin Yalman, Modern Türkiye'nin Gelişim Sürecinde Basın (1831-1913)

Childe, Gordon. Tarihte neler oldu?, çev. A. Şenel ve M. Tunçay, İstanbul: Alan 1993.
Jean-Noel, Jeanneney. Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi, çev. Esra Atuk, İstanbul: YKY.,1998.
Alemdar, Korkmaz. İletişim ve Tarih. Ankara: Ümit Yayıncılık, 2001.
David Crowley, Paul Heyer, İletişim Tarihi, Ankara: Phoenix Yayınları 2010.
Asa Briggs, Peter Burke, Medyanın Toplumsa Tarihi, İstanbul: Kırmızı Kitabevi 2011

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 50
2. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 2 2 4
Ara Sınav 2 2 4
Final 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 5 5 25
Total Workload 101
Total Workload / 25 (Hours) 4.04
dersAKTSKredisi 5