Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Halkla Ilişkiler ve Reklamcilik Projesi HIR 401 7 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. METİN IŞIK
Course Lecturers Prof.Dr. METİN IŞIK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu dersin temel amacı öğrencinin bir halkla ilişkiler veya reklam projesini hayata geçirmesidir.

Course Content

Halkla ilişkiler kampanyaları, reklam kanpanyaları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Halkla ilişkiler veya reklam projesini hayata geçirir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Halkla ilişkiler ve reklam projesi aşamalarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Araştırma-I
2 Araştırma-II
3 Araştırma-III
4 Planlama-I
5 Planlama-II
6 Planlama-III
7 Ara sınav
8 Uygulama-I
9 Uygulama-II
10 Uygulama-III
11 Değerlendirme-I
12 Değerlendirme-II
13 Değerlendirme-III
14 Proje sunum
Resources
Course Notes
Course Resources

Yurdakul B. Nilay ve Coşkun Gül: Teoriden Pratiğe Halkla İlişkiler Projeleri, Nobel Yayıncılık, İstanbul

Week Documents Description size
0 tanıtım projesi hazırlama 0.13 MB
0 hi proje ÖRNEĞİ ÖDÜLLÜ proje örneği 20.69 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. X
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler. X
7 Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar. X
8 Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
2. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
4. Ödev 15
3. Sözlü Sınav 15
Total 100
5. Yıl İçinin Başarıya 50
6. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 15 15
Final 1 15 15
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 5 5
Total Workload 134
Total Workload / 25 (Hours) 5.36
dersAKTSKredisi 5