Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Temel Hukuk ILT 110 2 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALPER IŞIK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ALPER IŞIK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Temel hukuk dersi ile hukukun temel kavramları, hukukun ne olduğu ve nasıl olması gerektiği konularında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 

Course Content

Hukuk kurallarının tanımı ve özellikleri Pozitif hukukun kaynakları Kanunların uygulanması Kamu hukuku kapsamına giren hukuk dalları Özel hukuk kapsamına giren hukuk dalları Hukuk kurallarının yaptırımı Türk yargı sistemi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Özel hukuk ve kamu hukuku kavramlarını yorumlamak Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Hukukun temel kaynaklarını açıklamak Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar.
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder.
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar.
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 3 3 9
Kısa Sınav 5 5 25
Ödev 5 5 25
Sözlü Sınav 1 3 3
Final 1 3 3
Total Workload 113
Total Workload / 25 (Hours) 4.52
dersAKTSKredisi 5