Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yeni Medya ILT 202 4 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi KADRİYE KOBAK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi KADRİYE KOBAK, ENGİN KAŞDAŞ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Dijital medya kapsamında var olan ve gelişen kavramları, trendleri, tüketici davranışlarını ve bu teknolojilerin habercilikle ilişkisini ve haberciliğe etkisini tartışmak amaçlanmaktadır.
Course Content Bu derste yeni medya ortamlarına ve dijital medya ve teknolojilerinin temel kavramlarına dair konular işlenecektir. Ayrıca, Türkiye´de ve dünyada internet ve telefon kullanım trendleri, yeni medyanın habercilik ve toplumsal dönüşüm üzerindeki etkileri ve yeni medya etiği tartışılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yeni medya ve Geleneksel Medya arasındaki farkı öğrenir Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
2 Yeni Medya ortam ve araçlarını tanır. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Yeni medya alanında temel kuram, kavram ve fikirlere eleştirel bir yaklaşımla ele almayı öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
4 Internet ve mobil uygulamaları hakkındaki trenleri bilir. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Derse Giriş
2 Geleneksel Medya
3 Internet
4 Yeni Medya
5 Türkiye´de Dijital Medya ve Haberleşme
6 Sosyal Ağ ve Bloglar
7 Yeni Kimlikler
8 Paylaşım Kültürü
9 Quiz
10 Siber eylemlilik ve Siber terör
11 Etkileşim Teorileri
12 Yakınsama Teorileri
13 Sunum I
14 Sunum II
Resources
Course Notes
Course Resources Müge Demir, Yeni Medya Üzerine, Litera Türk.
Sosyal Medya / Akademi, Kolektif, Beta Yayınları.
Editör: Deniz Yengin, Yeni Medya ve...
Der. Mutlu Binark, Yeni Medya Çalışmaları, Dipnot Yay.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. X
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler. X
7 Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar. X
8 Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 80
2. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 6 3 18
Ara Sınav 5 5 25
Kısa Sınav 5 5 25
Ödev 2 15 30
Final 1 2 2
Total Workload 148
Total Workload / 25 (Hours) 5.92
dersAKTSKredisi 6