Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Medyanin Ekonomi Politiği HIR 218 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GÜZEL
Course Lecturers Öğr.Gör.Dr. MUSTAFA BOSTANCI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Medyanın ekonomipolitik bakış açışıyla yorumlanması
Course Content Küreselleşme sürecine paralel olan ekonomi politik değişkenlere medya çerçevesinden bakmak.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kapitalizmin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda politik ve toplumsal bir sistem olduğunu kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Medya ve ürünlerine eleştirel bir bakış kazanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Medyayı ekonomi politiğin çerçevesinden yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sözlü Kültür
2 Yazılı Kültür (matbaadan önce)
3 Yazılı Kültür (matbaadan sonra)
4 Rönesans ve Reformasyon Hareketleri
5 Kapitalizmin Ruhu
6 Modernite ve Kamusal Alan I
7 Modernite ve Kamusal Alan II
8 Ara Sınav
9 Kitle Kültürü ve Medyası
10 Tekelleşme ve Yöndeşme
11 Propaganda ve Reklam
12 Reklam ve Tüketim Kültürü
13 Postfordizm ve Medya
14 Genel Tekrar
Resources
Course Notes
Course Resources Selda Bulut (der), Sermayenin Medyası, Medyanın Sermayesi, Ankara: Ütoya Yayınları; Noam Chomsky, Medya Denetimi, İstanbul: Everest Yayınları; Noam Chomsky, Medya Denetimi, İstanbul: Everest; Jean Jacques Rousseau, Ekonomi Politik, İmge: Ankara; Ünsal Oskay, XIX. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, İstanbul: Der Yayınları, Karl Marx, 1844 El Yazmaları, İstanbul: İletişim Yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. X
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler. X
7 Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar. X
8 Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5