Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kitle Iletişim Sistemleri HIR 221 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GÜZEL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu ders kitle iletişim sistemlerinin gelişim sürecini ve yapısını incelemeyi amaçlar.
Course Content Ders kapsamında, normatif medya kuramları-iletişim sistemlerinin ortaya çıkış ve gelişim süreci, normatif medya kuramları çerçevesinde iletişim alanının düzenlenmesi gerekçe ilke ve uygulamaları, iletişim alanını düzenleme ve denetleme yöntemleri, Avrupa´da iletişim düzeninde meydana gelen gelişmeler, Türkiye?de iletişim alanının düzenlenmesi konuları ele alınacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Medyanın toplumsal yaşama etkilerini eleştirel bir bakış açısıyla çözümler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 İletişim politikalarında meydana gelen değişim sürecini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Kitle iletişim sistemlerinin gelişimini ve yapısını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Farklı ülkelerdeki iletişim sistemlerini kıyaslar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İletişim Alanının Diğer Alanlarla İlişkisi
2 İletişim Sistemlerinin Sınıflandırılmasıyla İlgili Çalışmalar
3 Normatif Medya Kurumları
4 Otoriter - Liberal Özgürlükçe Medya Kurumları
5 Sosyal Sorumluluk Kuramı
6 Sovyet- Totaliter Medya Kuramı
7 Gelişme Aracı Kuramı- Katılımcı Demokratik Medya Kuramı
8 Ara Sınav
9 İletişim Politikalarında Değişim
10 İletişim Politikalarında Özelleştirme ve Deregülasyon Eğilimleri
11 İletişim Alanının Düzenlenmesi Gerekçe ve İlkeleri
12 İletişim Alanını Düzenleme ve Denetleme Yöntemleri
13 Avrupa´da İletişim Düzeninde Meydana Gelen Gelişmeler
14 Türkiye´de İletişim Alanının Düzenlenmesi
Resources
Course Notes 1. Işık, Metin (2002). Dünya ve Türkiye Bağlamında Kitle İletişim Sistemleri. Konya: Eğitim Kitabevi.
Course Resources 1. Işık, Metin (2005). Kitle İletişim Teorilerine Giriş. Konya: Eğitim Kitabevi.
2. Işık, Metin (2000). İletişimden Kitle İletişimine. Konya: Mikro Yayınları.
3. İlal, Ersin (2007). İletişim Yığınsal İletim Araçları ve Toplum, İstanbul: Der Yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. X
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler. X
7 Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar. X
8 Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5