Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Medya Okuryazarliği HIR 214 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AHMET ESKİCUMALI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu derste amaçlanan medya okuryazarlığına ideolojik, ekonomik ve sosyal boyutları üzerinden eleştirel bir nitelik kazandırmaktır.
Course Content İletişim bilimlerine ve mecralara ilişkin eleştirel ve bütünlüklü bir bakış kazanılır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eleştiri yapma pratiği geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Eleştirel kuramların karşılığını medyada arar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Tüketimin aslında ideolojik bir edim olduğunu kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Günümüz dünyasında iletişimin anlamı, temel kavramları, yeri ve önemine ilişkin genel bir giriş
2 Modernitenin kat ettiği sosyo-ekonomik ve siyasal dönüşüm (küreselleşme)
3 İletişimin aracılandırılması: Sözden yazıya, yazıdan görüntüye(sözlü ve yazılı - görsel kültür)
4 Geleneksel Kitle İletişim Kuramları (düz çizgisel düşünme)
5 Kitle iletişiminin temel özellikleri (tarihi, yapısı, kültürel ve ekonomik boyutları)
6 Medyadan Güncel Etik Problemlere İlişkin Örnekler
7 Merkezi Perspektif
8 Modern Bilincin yeri biçimi olarak televizyon (yanlış bilinç, parçalanma, tekrar ve belirsizlik)
9 Kültür Endüstrisi
10 Ara Sınav
11 Yeni Medya
12 Aracılandırılmış deneyimin mekânı olarak yeni medya
13 Genel tekrar I
14 Genel Tekrar II
Resources
Course Notes Mutlu, E. İletişim Sözlüğü. Ankara: Ayraç Yayınları.<br>Huberman, L. .Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla. İstanbul: İletişim Yayınları.<br>Marx, K. 1844 El Yazmaları. İstanbul: Birikim Yayınları. <br>Ong,W. J. Sözlü ve Yazılı Kültür. İstanbul: Metis Yayınları.<br>Althusser, L. İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları.İthaki Yayınları.
Course Resources Türkoğlu, N. 2004. Kitle İletişimi ve Kültür. Naos Yayıncılık.
Crary, J. 2010. Gözlemcinin Teknikleri, On Dokuzuncu Yüzyılda Görme ve Modernite. Metis Yayınları.
Adorno, T. 2011. Kültür Endüstrisi- Kültür Yönetimi. İletişim Yayınları.
Bauman, Z. 2010. Küreselleşme. Ayrıntı Yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. X
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler. X
7 Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar.
8 Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
1. Kısa Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 5