Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mesleki Uygulama HIR 404 8 0 + 20 10 15
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. CENGİZ ERDAL
Course Lecturers Doç.Dr. CENGİZ ERDAL, Öğr.Gör. KÜRŞAT ÖZMEN, Arş.Gör. İSMAİL KURTULDU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Belirli mesleklere yönelik öğrencilerimize verilen bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlıklarını, iş ortamında uygulamalı olarak yaptırmak suretiyle, hayata hazırlamak ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.
Course Content Kamu veya özel kuruluşlardaki üretim ve hizmet süreçlerini işyerinde uygulamaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kamu veya özel kuruluşlardaki üretim ve hizmet süreçlerini işyerinde uygulayarak, becerilerini geliştirmek ve bilgilerini pekiştirmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Benzetim, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Öğrencilerin uygulama yapacağı kuruluşun belirlenmesi ve dağılımın yapılması
2 İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
3 İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
4 İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
5 İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
6 İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
7 İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
8 Öğrencinin ara rapor sunumu
9 İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
10 İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
11 İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
12 İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
13 İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
14 İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
Resources
Course Notes Uygulama Yönergesi
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar.
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder.
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar.
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 15 240
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 15 240
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 510
Total Workload / 25 (Hours) 20.4
dersAKTSKredisi 15