Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bitirme Çalişmasi HIR 402 8 0 + 4 4 10
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. CENGİZ ERDAL
Course Lecturers Doç.Dr. CENGİZ ERDAL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencinin belirli bir konuyu araştırması ve elde ettiği bilgileri sistematik bir şekilde kendi ifadeleriyle yazılı olarak sunması amaçlanmaktadır.
Course Content Konu ve kaynak tespiti, ulaşılan bilgilerin tasnifi, yorumlanması ve yazılı olarak sunulması
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Konu ile ilgili birinci derece kaynaklara ulaşır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Çalışmasını sunar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Elde ettiği verileri yorumlayıp yazar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Belirli bir konuyu araştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yapılacak bitirme çalışmasının konusunun tespiti
2 Bitirme çalışması konusunda literatür taraması
3 Bitirme çalışması konusunda literatür taraması
4 Bitirme çalışması verilerin toplanması
5 Bitirme çalışması verilerin toplanması
6 Bitirme çalışması verilerin toplanması
7 Toplanan verilerin değerlendirilmesi
8 Toplanan verilerin değerlendirilmesi
9 Toplanan verilerin değerlendirilmesi
10 Toplanan verilerin değerlendirilmesi
11 Toplanan verilerin değerlendirilmesi
12 Verilerin yorumlanması
13 Verilerin yorumlanması
14 Bitirme çalışmasının son şeklini alması
Resources
Course Notes Mesleki tüm kaynaklar.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
6. Yıl İçinin Başarıya 50
5. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 12 192
Final 1 15 15
Total Workload 255
Total Workload / 25 (Hours) 10.2
dersAKTSKredisi 10