Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sanal Ortamlarda Halkla Ilişkiler ve Reklam HIR 306 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. SİMGE ÜNLÜ
Course Lecturers Doç.Dr. SİMGE ÜNLÜ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Sanal ortamın halkla ilişkilerdeki öneminin benimsetilmesi

Course Content

Halkla ilişkilerde sanal ortam uygulamalarının hazırlanması ve yönetilmesinin prensiplerinin benimsetilmesi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Halkla ilişkilerde anlık etkileşimin önemini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Sanal ortam uygulamalarının prensiplerini sıralar Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
3 Halkla ilişkilerde sosyal medya uygulamalarını etkin bir şekilde kullanır Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
4 Sanal ortamda reklam uygulamalarının önemini kavrar Örnek Olay, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin Tanıtımı ve Giriş
2 Sanal ortamın getirdiği yenilikler ve uygulama çeşitleri
3 Geleneksel uygulamalar ve sanal ortamın karşılaştırılması
4 Bloglar ve mikro bloglar
5 Web sayfası ara yüzünün halkla ilişkilerdeki önemi
6 İdeal bir web sayfası ara yüzünde bulunması gerekenler
7 Vize
8 Sanal ortamda halkla ilişkilerden örnekler-I
9 Sanal ortamda halkla ilişkilerden örnekler-II
10 Sanal ortamda reklamcılıktan örnekler-I
11 Sanal ortamda reklamcılıktan örnekler-II
12 Öğrencilerin Proje Sunumları-I
13 Öğrencilerin Proje Sunumları-II
14 Öğrencilerin Proje Sunumları-III
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. X
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler. X
7 Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar. X
8 Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 10 10
Final 1 20 20
Ödev 1 15 15
Sözlü Sınav 1 15 15
Total Workload 171
Total Workload / 25 (Hours) 6.84
dersAKTSKredisi 5