Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Web Tasarimi HIR 304 6 3 + 1 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. MUSTAFA BOSTANCI
Course Lecturers Öğr.Gör.Dr. MUSTAFA BOSTANCI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Web tasarımını ve web sayfaları hazırlamak için kullanılan HTML4, HTML5, CSS2, CSS3, JavaScript, DHTML, DOM, DTD, XHTML, Web 2.0, AJAX, JQuery, Bootstrap gibi ön yüz (front-end) web teknolojilerini tanıtmak ve bunların kullanımını öğretmek.

Course Content

Web Tasarım İlkeleri; Web Grafik Tasarımın Temelleri; Web Kavramları ve HTML'e Giriş; HTML Doküman Yapısı ve Temel Etiketler; HTML'de Yerleşim, Metinler ve Listeler; HTML'de Resimler ve Bağlantılar; HTML'de Tablolar ve Çerçeveler; HTML'de Formlar ve Çoklu Ortam; CSS (Cascaded Style Sheets); JavaScript'e Giriş; JavaScript Temel Yapıları ve Nesneleri; DHTML ve DOM, AJAX, JSON, jQuery; CSS3 ve Bootstrap; XHTML, HTML5, Web 2.0 ve 3.0.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenci, web tasarım ilkelerini ve web grafik tasarımın temellerini tanımlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Öğrenci, HTML4, XHTML ve HTML5 imleme dillerini kullanabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Öğrenci, JavaScript dilini ve AJAX, JQuery gibi JavaScript kütüphanelerini kullanabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Öğrenci, CSS2 ve CSS3 biçimlendirme dillerini ve Bootstrap kullanımını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Web Tasarım İlkeleri
2 Grafik Tasarımın Temelleri
3 Web Kavramı ve HTML´e Giriş
4 HTML Doküman Yapısı ve Temel Etiketler
5 HTML´de Yerleşim, Metinler ve Listeler
6 HTML´de Resimler ve Bağlantılar
7 HTML´de Tablolar ve Çerçeveler
8 HTML´de Formlar ve Çoklu Ortam
9 CSS (Cascaded Style Sheets)
10 JavaScript´e Giriş
11 JavaScript Temel Yapıları ve Nesneleri
12 DHTML ve DOM, AJAX, JSON, jQuery
13 CSS3 ve Bootstrap
14 XHTML, HTML5, Web 2.0 ve 3.0
Resources
Course Notes <p>Canay &Ouml;; Web Tasarımı ve &Ouml;n Y&uuml;z Web Teknolojileri; Değişim Yayınları, 2016, Sakarya/T&uuml;rkiye, 384 sayfa, ISBN: 978-605-4925-90-2</p>
Course Resources

http://www.webreference.com/
http://usableweb.com/
http://www.w3.org/
http://www.w3schools.com/
http://www.usableweb.com/
http://www.belgeler.org/
http://www.webdersleri.com/
http://www.wikipedia.org/
http://html.net/
http://css.sitesi.web.tr/
http://www.sanalkurs.net/
http://www.webteders.com/
http://www.tutorialspoint.com/
http://www.tizag.com/
http://www.webteacher.com/
http://www.echoecho.com/
http://www.javascriptkit.com/
http://htmldog.com/
http://www.mynotlar.com/
http://www.dijitalders.com/
http://www.bilgisayardershanesi.com/
http://www.w3ctutorial.com/
http://www.json.org/
http://learn.jquery.com/
http://getbootstrap.com/
http://xhtml.com/en/xhtml/reference/
http://www.htmlhelp.com/
http://html5test.com/

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder.
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. X
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler. X
7 Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar. X
8 Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 1 10 10
Proje / Tasarım 1 20 20
Final 1 40 40
Total Workload 186
Total Workload / 25 (Hours) 7.44
dersAKTSKredisi 5