Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Topluma Hizmet Uygulamalari HIR 302 6 3 + 3 5 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. CENGİZ ERDAL
Course Lecturers Prof.Dr. METİN IŞIK, Doç.Dr. CENGİZ ERDAL, Dr.Öğr.Üyesi TUBA ÇEVİK ERGİN, Doç.Dr. TUĞÇE BORAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Aktif yurttaş yaratma, katılımcı demokrasiyi geliştirme ve topluma duyarlı gençler yetiştirmek.
Course Content Sosyal sorumluluk, kurumsal sosyal sorumluluk, kss algısı, kss politikası, yönetimi ve stratejisi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kurumsal sosyal sorumluluk ve hayırseverlik arasındaki farkları sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi hazırlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve marka yönetimi arasındaki ilişkiyi açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikasını belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Topluma hizmet uygulaması
3 Topluma hizmet uygulaması
4 Topluma hizmet uygulaması
5 Topluma hizmet uygulaması
6 Topluma hizmet uygulaması
7 Topluma hizmet uygulaması
8 Topluma hizmet uygulaması
9 Topluma hizmet uygulaması
10 Topluma hizmet uygulaması
11 Topluma hizmet uygulaması
12 Proje sunumları-I
13 Proje sunumları-II
14 Proje sunumları-III
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. X
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler. X
7 Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar. X
8 Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Final 1 20 20
Ödev 1 10 10
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 5