Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal Psikoloji ILT 109 1 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. NESRİN AKINCI ÇÖTOK
Course Lecturers Doç.Dr. NESRİN AKINCI ÇÖTOK, Prof.Dr. AHMET ESKİCUMALI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Genel olarak iletişime ve özelde halkla ilişkiler nosyonuna temel teşkil eden Psikoloji, Sosyoloji ve Sosyal Psikoloji disiplinlerini tanıtmak; insan davranışını, davranışı etki eden sosyal süreçleri anlamaya çalışmak; Halkla İlişkiler disiplininin merkezi konusunu oluşturan "halk"ı tanıtmak.
Course Content Davranış Bilimleri alanını ve kapsamını tanıtmak, Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Psikoloji disiplinlerini hakkında bilgi verildikten sonra insan davranışlarını anlamaya ve yorumlamaya yönelik bilgiler aktarılacaktır. ayrıca genel bir girişten sonra her üç disiplinin "İletişim"le ilgili temel konuları ele alınacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Davranışı etkileyen dünyadaki ve çevresindeki gelişmelerin farkındadır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Ön yargının oluşum aşamalarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Medyanın toplum üzerindeki etkilerini sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Davranışın gelişiminin unsurlarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
5 Sosyal etkilerin davranışı oluşturan unsurlardan biri olduğunu kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tanışma ve dersin tanıtılması
2 Davranış Bilimleri kavramı ve kapsamı
3 Psikolojiye giriş
4 Davranışın gelişimi
5 Dil ve iletişim
6 Algı
7 Tutumlar ve Önyargı
8 Davranış üzerinde sosyal etkiler
9 ARA SINAV
10 Sosyolojiye giriş
11 Sosyolojik soru sorma ve cevaplama
12 Toplumsal etkileşim ve gündelik yaşam
13 Medya ve toplum
14 Küreselleşme ve değişen dünya
Resources
Course Notes 1- Clifford T. Morgan, Psikolojiye Giriş, Eğitim Akademi, 2011.<br>2- Anthony Giddens, Sosyoloji, Kırmızı Yayınları, 2011.
Course Resources 3- Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar, Evrim, 2010.
4- Z. Bauman, Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı, 2008.
5- E. Goffman, Gündelik yaşamda Benliğin Sunumu, Metis, 2009.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. X
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler. X
7 Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar. X
8 Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 5 5
Total Workload 104
Total Workload / 25 (Hours) 4.16
dersAKTSKredisi 5