Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Araştirma Yöntem ve Teknikleri ILT 205 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. AYTEKİN İŞMAN
Course Lecturers Prof.Dr. AYTEKİN İŞMAN, Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ÖZTUNÇ, ENGİN KAŞDAŞ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Sosyal bilimlerde araştırmanın nasıl yapılacağını öğretmektir.
Course Content Sosyal bilimlerde araştırmanın bileşenleri örneklerle işlenecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Araştırmacının sahip olması gerektiği özellikleri sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Araştırma yöntemlerini uygun olarak kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Araştırmanın nasıl yapılması gerektiğinin farkındadır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Sosyal bilimlerde araştırmanın unsurlarını sayar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
5 Etkin bir araştırma raporu hazırlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Derse Giriş
2 Temel Kavramlar (Bilim, Bilgi, Nesnellik vb.)
3 Nicel Araştırmalar
4 Nitel Araştırmalar
5 Araştırma Sorusu Nasıl Belirlenir?
6 İkincil Kaynak Kullanımı (Literatür Taraması)
7 Ara Sınav
8 Kaynak Gösterimi
9 Nicel Veri Toplama Teknikleri
10 Nitel Veri Toplama Teknikleri
11 Anket, Anket Tipleri, Anket Sorularının Hazırlanması
12 SPSS Programı, Verilerin Kodlanması ve Analiz I
13 Öğrenci proje sunumları I
14 Öğrenci proje sunumları II
Resources
Course Notes Punch, Keith, F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş. (Çevirenler: Dursun Bayrak, H. Bader Arslan ve Zeynep Akyüz). Ankara: Siyasal Kitabevi.
Course Resources
Week Documents Description size
0 Bölüm 1 0.13 MB
0 Bölüm 3-4 1.21 MB
0 Bölüm 2 0.26 MB
0 Bölüm 7 0.09 MB
0 Bölüm 8 0.53 MB
0 Bölüm 9 0.52 MB
0 Bölüm 10 2.31 MB
0 Bölüm 11-12 0.09 MB
0 Bölüm 13 0.1 MB
0 Bölüm 14 0.19 MB
0 Bölüm 15 0.07 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. X
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler. X
7 Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar. X
8 Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 40
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 5 5
Proje / Tasarım 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5