Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Reklam Analizleri HIR 531 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CENGİZ ERDAL
Course Lecturers Doç.Dr. CENGİZ ERDAL,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Reklamcılık uygulamaları konusunda bilgi vermek ve analiz yapma becerisi kazandırmak. 

Course Content

Reklam nedir?

Reklamın İşlevleri

Reklamda Anlatım Biçimi

Reklam Etiği

Reklam Nasıl Çözümlenir?

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Reklamda anlam yaratmanın unsurlarını sıralar Anlatım, Tartışma, Gösteri, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Reklam analizlerinin önemini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Reklam Tarihine Yolculuk
2 Reklamın İşlevleri
3 Reklamda Anlatım Biçimleri
4 Televizyon Reklamlarında Etik
5 Göstergebilim ve Reklam
6 Göstergebilimsel Reklam Çözümlemeleri
7 Göstergebilimsel Çözümleme Örnekleri
8 Ara Sınav
9 Toplumbilimsel Çözümleme
10 İdeolojik-Marksist Çözümleme
11 Feminist Çözümleme
12 Örnek Reklam Çözümlemeleri
13 Örnek Reklam Çözümlemeleri
14 Örnek Reklam Çözümlemeleri
Resources
Course Notes
Course Resources

Peltekoğlu B. Filiz: Kavram ve kuramlarıyla reklam. 

Küçükerdoğan, Rengin: Reklam Nasıl Çözümlenir

Becan, Cihan: Reklamı Tersyüz Etmek

Aytekin Pınar: Televizyon Reklamlarında Etik

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerini eleştirel bir gözle değerlendirir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında analitik düşünme yetisi geliştirir. X
3 Hedef kitleyi Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerine yönelik olarak analiz eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında alan araştırması unsurlarını tanımlar. X
5 Kurumsal iletişim iile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. X
6 Bilgi iletişim teknolojileri bağlamında yeni Halkla İlişkiler ve Reklamcılık anlayışlarının sektöre uygulanmasının bilinci ile hareket eder. X
7 Halkla İlişkiler ve Reklam uygulamaları çerçevesinde kalitenin arttırılmasının öneminin farkındadır. X
8 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında medya araçlarını kullanırken etik değerleri göz önünde bulundurur. X
9 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mesleğini bir yaşam tarzı olarak benimser. X
10 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin imaj ve itibar ve markayı geliştirdiğini kavrar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 2 8 16
Proje / Tasarım 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 157
Total Workload / 25 (Hours) 6.28
dersAKTSKredisi 6