Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tüketici Davranişlari ve Satinalma Süreci HIR 529 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TUBA ÇEVİK ERGİN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TUBA ÇEVİK ERGİN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Dersin amacı öğrencilerin tüketici davranışlarını ve satın alam sürecini anlamalarını sağlamaktır.

Course Content

Tüketici ve tüketici davranışı kavramı, tüketici davranışının pazarlama ile ilişkisi, tüketici davranış modelleri ve satın alma süreci, tüketici ihtiyaçları, tüketim olgusu, motivasyon ve ilgilenim, algılama, öğrenme, tutumlar, kişilik, yaşam tarzı, kültür, sosyal sınıflar ve gruplar, konumlandırma, örgütsel satın alma

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tüketici davranış modellerinin öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
2 Konumlandırmanın öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
3 Tüketici davranışı ve pazarlama arasındaki ilişkinin öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Tüketici davranışını etkileyen faktörlerin öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
5 Satın alma sürecinin öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tüketici davranışına giriş Tüketici davranışları - Doç. Dr. Remzi Altunışık - Prof.Dr. A. Hamdi İslamoğlu
2 Algı Tüketici davranışları - Doç. Dr. Remzi Altunışık - Prof.Dr. A. Hamdi İslamoğlu, Consumer Behaviour -third ed. -Michael Solomon, 2006 , Prentice Hall
3 Öğrenme ve hafıza Tüketici davranışları - Doç. Dr. Remzi Altunışık - Prof.Dr. A. Hamdi İslamoğlu, Consumer Behaviour -third ed. -Michael Solomon, 2006 , Prentice Hall
4 Motivasyon ve İlgilenim Tüketici davranışları - Doç. Dr. Remzi Altunışık - Prof.Dr. A. Hamdi İslamoğlu, Consumer Behaviour -third ed. -Michael Solomon, 2006 , Prentice Hall
5 Tutumlar Tüketici davranışları - Doç. Dr. Remzi Altunışık - Prof.Dr. A. Hamdi İslamoğlu, Consumer Behaviour -third ed. -Michael Solomon, 2006 , Prentice Hall
6 Benlik ve Kişilik Tüketici davranışları - Doç. Dr. Remzi Altunışık - Prof.Dr. A. Hamdi İslamoğlu, Consumer Behaviour -third ed. -Michael Solomon, 2006 , Prentice Hall
7 Değerler Tüketici davranışları - Doç. Dr. Remzi Altunışık - Prof.Dr. A. Hamdi İslamoğlu, Consumer Behaviour -third ed. -Michael Solomon, 2006 , Prentice Hall
8 Yaşam Biçimleri Tüketici davranışları - Doç. Dr. Remzi Altunışık - Prof.Dr. A. Hamdi İslamoğlu, Consumer Behaviour -third ed. -Michael Solomon, 2006 , Prentice Hall
9 Kültür Tüketici davranışları - Doç. Dr. Remzi Altunışık - Prof.Dr. A. Hamdi İslamoğlu, Consumer Behaviour -third ed. -Michael Solomon, 2006 , Prentice Hall
10 Referans Grupları Tüketici davranışları - Doç. Dr. Remzi Altunışık - Prof.Dr. A. Hamdi İslamoğlu, Consumer Behaviour -third ed. -Michael Solomon, 2006 , Prentice Hall
11 Aile Tüketici davranışları - Doç. Dr. Remzi Altunışık - Prof.Dr. A. Hamdi İslamoğlu, Consumer Behaviour -third ed. -Michael Solomon, 2006 , Prentice Hall
12 Cinsiyet Tüketici davranışları - Doç. Dr. Remzi Altunışık - Prof.Dr. A. Hamdi İslamoğlu, Consumer Behaviour -third ed. -Michael Solomon, 2006 , Prentice Hall
13 Satın alma karar süreci Tüketici davranışları - Doç. Dr. Remzi Altunışık - Prof.Dr. A. Hamdi İslamoğlu, Consumer Behaviour -third ed. -Michael Solomon, 2006 , Prentice Hall
14 Tüketici Davranış Modelleri Tüketici davranışları - Doç. Dr. Remzi Altunışık - Prof.Dr. A. Hamdi İslamoğlu, Consumer Behaviour -third ed. -Michael Solomon, 2006 , Prentice Hall
Resources
Course Notes <p>T&uuml;ketici davranışları - Do&ccedil;. Dr. Remzi Altunışık - Prof.Dr. A. Hamdi İslamoğlu</p> <p>T&uuml;ketici Nasıl D&uuml;ş&uuml;n&uuml;r? - Gerald Zaltman</p> <p>Konumlandırma - T&uuml;ketici zihnini fethetme sanatı - Jack Trout- All Ries</p> <p>Consumer Behaviour -third ed. -Michael Solomon, 2006 , Prentice Hall</p>
Course Resources

Tüketici davranışları - Doç. Dr. Remzi Altunışık - Prof.Dr. A. Hamdi İslamoğlu

Tüketici Nasıl Düşünür? - Gerald Zaltman

Konumlandırma - Tüketici zihnini fethetme sanatı - Jack Trout- All Ries

Consumer Behaviour -third ed. -Michael Solomon, 2006 , Prentice Hall

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerini eleştirel bir gözle değerlendirir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında analitik düşünme yetisi geliştirir. X
3 Hedef kitleyi Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerine yönelik olarak analiz eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında alan araştırması unsurlarını tanımlar. X
5 Kurumsal iletişim iile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. X
6 Bilgi iletişim teknolojileri bağlamında yeni Halkla İlişkiler ve Reklamcılık anlayışlarının sektöre uygulanmasının bilinci ile hareket eder. X
7 Halkla İlişkiler ve Reklam uygulamaları çerçevesinde kalitenin arttırılmasının öneminin farkındadır. X
8 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında medya araçlarını kullanırken etik değerleri göz önünde bulundurur. X
9 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mesleğini bir yaşam tarzı olarak benimser. X
10 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin imaj ve itibar ve markayı geliştirdiğini kavrar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Proje / Tasarım 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6