Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Siyasal Iletişim Kampanyalari HIR 509 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. METİN IŞIK
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör. Dr. Simge Ünlü Kurt

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı siyasal düşünceleri tarihsel gelişimi içinde irdeleyerek siyasal prtaik ile ilişkileri sonucu ortaya çıkan siyasal iletişim konusunda öğrencilere eleştirel bakış açısı kazandırmaktır. Öte yanda siyasal iletişimin bir sonucu olarak ortaya çıkan Siyasal Seçim Kampanyalarına ilişkin tüm süreçleri araştırmak, tartışmak ve tasarlamaktır.

Course Content

Siyasal İletişim
siyasal reklam
medya ve siyasi iletişim
siyasi reklam ve kampanya analizi
kronolojik bakışla yönetilmiş olan seçim kampanyalarını çalışmak ve özgün bir kampanya hazırlamak

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 tüm haftalar için geçerlidir Anlatım, Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kuramsal Çerçeve ve Dersin tanıtımı
2 Siyaset bilgisi, iktidar,devlet,toplum
3 Antik çağ ve siyasal toplumsallaşma; rejimlerin analizi
4 Orta ve Yeni Çağda siyasal toplumsallaşma; rejimlerin analizi
5 Yeni çağ ve siyasal iletişim; rejimlerin analizi
6 Sunumlar
7 Siyasal iletişim;siyasal aktörler; tanımlama ve kavramlaştırma; siyaset ve iletişim kavramları arasındaki bağlantılar
8 Siyasal iletişim türleri ve işlevleri
9 Tarihsel gelişimi içinde siyasal iletişim kampanyaları
10 Siyasal iletişim kampanya aşamaları ve analizi
11 Sunumlar
12 Ana akım ve eleştirel yaklaşımlarda siyasal reklam ve siyasal pazarlama
13 Kitap sunumu
14 Siyasal iletişimin kurumsallaşması ve medyatik siyaset
Resources
Course Notes <p>Aysel Aziz, Siysal İletişim<br /> Ferruh Uztuğ, Siyasal İletişim<br /> Emine Yavaşgel, Siyasi iletişim<br /> David Thomson, Siyasi D&uuml;ş&uuml;nce Tarihi<br /> Ayferi G&ouml;ze, Siysai D&uuml;ş&uuml;nceler tarihi<br /> Eser K&ouml;ker, Politikanın İletişimi İletişimin Politikası, Vadi Yayınları, Ankara, 1998.<br /> John Keane, Medya ve Demokrasi, Ayrıntı Yay., 1993<br /> S&uuml;leyman Irvan (Der.), Medya, K&uuml;lt&uuml;r, Siyaset, Ark Yay., 1997.</p>
Course Resources

Aysel Aziz, Siysal İletişim
Ferruh Uztuğ, Siyasal İletişim
Emine Yavaşgel, Siyasi iletişim
David Thomson, Siyasi Düşünce Tarihi
Ayferi Göze, Siysai Düşünceler tarihi
Eser Köker, Politikanın İletişimi İletişimin Politikası, Vadi Yayınları, Ankara, 1998.
John Keane, Medya ve Demokrasi, Ayrıntı Yay., 1993
Süleyman Irvan (Der.), Medya, Kültür, Siyaset, Ark Yay., 1997.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerini eleştirel bir gözle değerlendirir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında analitik düşünme yetisi geliştirir. X
3 Hedef kitleyi Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerine yönelik olarak analiz eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında alan araştırması unsurlarını tanımlar. X
5 Kurumsal iletişim iile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. X
6 Bilgi iletişim teknolojileri bağlamında yeni Halkla İlişkiler ve Reklamcılık anlayışlarının sektöre uygulanmasının bilinci ile hareket eder. X
7 Halkla İlişkiler ve Reklam uygulamaları çerçevesinde kalitenin arttırılmasının öneminin farkındadır. X
8 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında medya araçlarını kullanırken etik değerleri göz önünde bulundurur. X
9 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mesleğini bir yaşam tarzı olarak benimser. X
10 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin imaj ve itibar ve markayı geliştirdiğini kavrar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 80
1. Ödev 20
1. Kısa Sınav 0
1. Sözlü Sınav 0
2. Ara Sınav 0
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Kısa Sınav 1 10 10
Sözlü Sınav 1 10 10
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6