Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Görme Biçimleri, Görüntü Kültürü ve Modernite HIR 517 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AYDA İNANÇ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Görme eyleminin ve bir ürün olarak görüntünün ekonomik ve kültürel boyutlarını kavramak

Course Content

Egemen ve alternatif görme biçimlerinin tarihsel ve ilişkisel yorumlanması

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Görmenin ideolojik bir süreç olduğunu anlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
2 Egemen ve alternatif görme biçimlerine tarihsel bakış kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
3 Modernleşme sürecini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Modern görmenin tarihsel çerçevesi
2 Egemen görme biçimi: Merkezi Perspektif
3 Modern Görmenin Araçları
4 Alternatif Görme Biçimleri: İkonografi ve Tasvir
5 Görsel Kültür ve Görüntü Kültürü
6 Kitle İletişimi ve Görüntü Kültürü
7 Yeni Medya ve Görüntü Kültürü
8 Ara Sınav
9 Gören, Görülen ve Görülmeyen
10 Durer´den Facebook´a
11 Gözetleme ve Teşhir
12 Kenti okumak: Grafiti ve Gerilla Reklam
13 Yer-Olmayanlar
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Zygmunt Bauman, Küreselleşme, İstanbul: Ayrıntı Yayınları; Zygmunt Bauman Siyaset Arayışı, İstanbul: Metis; David Harvey, Postmodernliğin Durumları, İstanbul: Metis Yayınları; David Harvey, Asi Kentler, İstanbul: Ayrıntı Yayınlar; Richard Sennett, Ten ve Taş, İstanbul: Metis Yayınları; Richard Sennett, Kamusal İnsanın Çöküşü, İstanbul: Ayrıntı, Pavel Florenski, Tersten Perspektif, İstanbul: Metis Yayınları, Erwin Panovsky, Perspektif, İstanbul: Metis Yayınları; Banu Mahir, Osmanlıda Minyatür Sanatı, İstanbul: Kabalcı Kitabevi; Jacques Ranciere, Özgürleşen Seyirci, İstanbul: Metis Yayınları; Jacques Ranciere, Görüntülerin Yazgısı, İstanbul: Versus Yayınları; Chris Hovells, Visual Culture, Malden: Blackwell.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerini eleştirel bir gözle değerlendirir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında analitik düşünme yetisi geliştirir. X
3 Hedef kitleyi Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerine yönelik olarak analiz eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında alan araştırması unsurlarını tanımlar. X
5 Kurumsal iletişim iile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. X
6 Bilgi iletişim teknolojileri bağlamında yeni Halkla İlişkiler ve Reklamcılık anlayışlarının sektöre uygulanmasının bilinci ile hareket eder. X
7 Halkla İlişkiler ve Reklam uygulamaları çerçevesinde kalitenin arttırılmasının öneminin farkındadır. X
8 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında medya araçlarını kullanırken etik değerleri göz önünde bulundurur. X
9 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mesleğini bir yaşam tarzı olarak benimser. X
10 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin imaj ve itibar ve markayı geliştirdiğini kavrar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Sözlü Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Sözlü Sınav 1 8 8
Final 1 20 20
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6