Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Önleyici Rehberlikte Sosyal Beceriler Eğitimi ORH 523 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT SAHRANÇ
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Eda BİÇENER

Course Category
Course Objective

Önleyici rehberlikte sosyal beceri eğitimlerinin gerekçesi, önemi ve örnekleri, modelleri, teknikleri, ölçülmesi ve değerlendirilmesinin öğretilmesi

Course Content

Önleyici rehberlikte sosyal becerilerin tanımı ve sosyal beceri eğitiminin gerekliliği, sosyal beceri modelleri, sosyal beceriler ve yeterlikler, sosyal beceri eğitimlerinin hazırlanması, sosyal beceri eğitimi örnekleri, sosyal beceri eğitiminde kullanılan teknikler, sosyal beceri eğitiminde ölçülmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Önleyici rehberlikte sosyal beceri eğitimlerinin gerekçesi, önemi ve örnekleri, modellerini kavrar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Önleyici rehberlikte sosyal beceri eğitimi uygulamalarını gerçekleştirir. Anlatım, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Önleyici rehberlikte sosyal becerilerin tanımı ve gerekliliği
2 Önleyici rehberlikte sosyal beceriler ve yeterlikler
3 Önleyici rehberlikte sosyal beceri modelleri
4 Önleyici rehberlikte sosyal beceri modelleri
5 Önleyici rehberlikte sosyal beceri modellerinin karşılaştırılması
6 Sosyal beceri eğitimlerinin hazırlanması I. Aşama
7 Sosyal beceri eğitimlerinin hazırlanması II. Aşama
8 Vize Sınavı
9 Sosyal beceri eğitimi örnekleri
10 Sosyal beceri eğitimi örneklerinin modellere göre karşılaştırılması
11 Sosyal beceri eğitimi örneklerinin modellere gore karşılaştırılması
12 Sosyal beceri eğitiminde kullanılan teknikler
13 Sosyal becerilerin ölçülmesi
14 Sosyal becerilerin ölçülmesi
Resources
Course Notes <p> Bacanlı, H. (1999). Sosyal beceri eğitimi. Nobel yayıncılık: Ankara.<br /> &nbsp;</p>
Course Resources

Collins, J. & Collins, M. (1992). Social skills training and skilled helper. West Sussex, England: Wiley & Sons.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 199
Total Workload / 25 (Hours) 7.96
dersAKTSKredisi 8