Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Önleyici Grup Rehberlik Uygulamalari ORH 517 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MURAT İSKENDER
Course Lecturers Prof.Dr. MURAT İSKENDER,
Course Assistants Arş. Gör. Betül Düşünceli
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı, grup rehberlik etkinlikerini önleyici hizmetler olarak uygulayabilecek düzeyde bilgiye ve beceriye sahip olmaktır.
Course Content Süpervizyon yönetiminde lider olarak yapılandırılmış bir grubu yönetmek. Yardımcı lider olmak ya da yarı yapılandırılmış bir grubu yönetmek
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Grubun planlanması ve oluşturulmasını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Grupta zor bireylerle baş edebilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 Grubun doğası ve yapısını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Grup rehberliğini önleyici rehberlik sürecine etkin bir şekilde uyarlayabilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Grup rehberliğinin mantıksal çerçevesini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Grup çeşitlerini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Sınav , Ödev,
7 Grup rehberliğine ilişkin etiğe sahip olur. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
8 Liderlik becerilerine sahip olur. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
9 Grup rehberlik sürecini bilir ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
10 Gruba liderlik yapar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Grubun doğası ve yapısı
2 Grup rehberliğinin mantıksal çerçevesi
3 Grup çeşitleri
4 Grup rehberliği ve etik
5 Grubun planlanması ve oluşturulması
6 Grup rehberliğiniğn başlangıç aşaması
7 Grup rehberliğiniğn geçiş aşaması
8 Grup rehberliğinin eylem aşaması
9 Grup rehberliğiniğn sonlandırma aşaması
10 Zor grup üyeleri ile baş etme
11 Liderlik
12 Liderlik becerileri
13 Grup rehberliğinde önleyici etkinliklerin uygulanması
14 Grup rehberliğinde önleyici etkinliklerin uygulanması
Resources
Course Notes
Course Resources
Week Documents Description size
0 1 PSİKOLOJİK ŞİDDET 0.09 MB
0 2 PSİKOLOJİK ŞİDDET SÜRECİ 0.21 MB
0 3 Psikolojik Şiddet Türleri Nedenleri ve ÖNLEME 0.09 MB
0 4 Psikoaktif Madde Kullanımı Bozuklukları 0.26 MB
0 5 Psikoaktif Madde Kullanımı Bozuklukları 2 0.06 MB
0 6 ÖLÜM VE YAS 0.07 MB
0 7. hafta Stresle Başa Çıkma Grup Programının Stresle Başa Çıkma 0.08 MB
0 8. hafta SBGP Hedef, Davranışları 0.06 MB
0 Değerli arkadaşlar Ödev 0.01 MB
0 aile içi şiddet psikoeğitim programı-0 0.14 MB
0 grupla psikolojik danışma ve rehberlik programları_Bölüm 5 ve Sonrası 68.78 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 369
Total Workload / 25 (Hours) 14.76
dersAKTSKredisi 8