Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çocuk ve Ergenlerde Davraniş Bozukluklari ORH 515 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MEHMET KAYA
Course Lecturers Doç.Dr. MEHMET KAYA,
Course Assistants

Arş. Gör. Samet MAKAS

Course Category
Course Objective

Bu dersin temel amacı çocuk ve ergenlerde davranış bozukluklarını, döneme özgü gelişimsel sorunları ve uyum sorunlarını öğretmektir.

Course Content

Çocuk ve ergenlerde Mental Bozuklukların Sınıflandırılması, Davranışsal Bozuklukların Sınıflandırılması, Çocuk ve ergenlerde Nevroz Ve Psikozların Nedenleri, Nevroz Ve Psikozların Çeşitleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çocuk ve ergenlerde Davranışsal Bozuklukların sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Çocuk ve ergenlerde madde bağımlılığını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Çocuk ve ergenlerde Nevroz Ve Psikozların Semptomlarını tanır. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Çocuk ve ergenlerde Anksiyete Bozukluklarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Çocuk ve ergenlerde Nevroz Ve Psikozların Çeşitlerini tanır. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Çocuk ve ergenlerde Mental Bozuklukları sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
7 Çocuk ve ergenlerde yeme bozukluklarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
8 Çocuk ve ergenlerde Nevroz ve Psikozların Nedenlerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Çocuk ve ergenlerde uyum sorunlarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
10 Çocuk ve ergenlerde gelişim sorunlarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çocuk ve ergenlerde davranış bozuklukları sınıflandırmaları ve tanımlar
2 Çocukluk ve ergenlik döneminde gelişimsel özellikler
3 Yalan söyleme, kardeş kıskançlığı
4 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
5 Çocuklarda saldırganlık- davranım bozukluğu- karşıt olma karşıt gelme bozukluğu
6 Kaygı bozuklukları
7 Ara sınav
8 Dışa Atım Bozuklukları, tırnak yeme
9 Yeme bozuklukları
10 Çocuk ve ergenlerde Şizofreni
11 Çocuklarda mental bozukluklar
12 Otizm
13 Madde bağımlılığı
14 Genel tekrar
Resources
Course Notes <p> Uzaktan Eğitim portalında yer almaktadır.</p>
Course Resources

Uzaktan Eğitim portalında yer almaktadır.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 174
Total Workload / 25 (Hours) 6.96
dersAKTSKredisi 8