Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Önleyici Rehberlikte Psikoloji Kuramlari ORH 514 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BETÜL DÜŞÜNCELİ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi BETÜL DÜŞÜNCELİ,
Course Assistants

Arş. Gör. Samet Makas

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Psikolojik danışma kuramları hakkında temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Course Content

Psikolojik danışma teknikleri ve psikolojik danışma kuramları, psikolojik danışma akımları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Psikolojik danışma kuramlarının temel kavramlarını, tekniklerini ve sürecini açıklar Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Psikolojik danışmanın temellerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Psikolojik Danışmanın Temelleri Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
2 Psikanaliz Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
3 Psikanaliz Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
4 Jungcu Analiz ve Terapi Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
5 Adleryan Terapi Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
6 Varoluşçu Terapi Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
7 Birey Merkezli Terapi Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
8 Ara sınav Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
9 Gestalt Terapi Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
10 Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
11 Bilişsel-davranışçı Terapi Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
12 Gerçeklik Terapisi Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
13 Terapi yaklaşımlarının karşılaştırılması Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
14 Değerlendirme Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
Resources
Course Notes <p> Corey, G. (2008). Psikolojik Danışma Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları (T. Ergene, &Ccedil;ev.). Ankara: Mentis Yayıncılık</p>
Course Resources

Corey, G. (2008). Psikolojik Danışma Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları (T. Ergene, Çev.). Ankara: Mentis Yayıncılık

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 199
Total Workload / 25 (Hours) 7.96
dersAKTSKredisi 8