Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Önleyici Rehberlikte Aile Dinamiği ORH 516 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AHMET AKIN
Course Lecturers Doç.Dr. EYÜP ÇELİK,
Course Assistants

Arş. Gör. Samet MAKAS

Arş. Gör. Eda BİÇENER

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı aile ve evlilik ile ilgili dinamikler hakkında bilişsel ve duyuşsal yeterlik kazandırmaktır.

Course Content

Aile ve evlilik yapısı, dinamiği, aile ve evlilik danışmanlığı kuramları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bu dersin amacı aile ve evlilik ile ilgili dinamikler hakkında bilişsel ve duyuşsal yeterlik kazanır. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Aile Danışmanlığı Giriş ve Temel Kavramlar
2 Aile Yaşam Döngüsü
3 Aile içi İletişim Sorunları
4 Aile Danışmanlığı Kuramları
5 Aile Danışmanlığı Kuramları
6 Aile Danışmanlığı Kuramları
7 Ara sınav
8 Aile Danışmanlığında Çağdaş Yaklaşımlar
9 Aile Danışmanlığında Çağdaş Yaklaşımlar
10 Aile Danışmanlığında Çağdaş Yaklaşımlar
11 Aile ve Hukuk
12 Ailede Cinsel Yaşam
13 Aile Danışmanlığında Etik
14 Türkiyedeki Aile danışmanlığı ve Rehberliği Hizmetleri
Resources
Course Notes <p> Serap Nazlı; Aile danışmanlığı; NOBEL yayınlar, İst,2000</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 189
Total Workload / 25 (Hours) 7.56
dersAKTSKredisi 8