Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Önleyici Bireysel Rehberlik ORH 512 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MEHMET KAYA
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi BETÜL DÜŞÜNCELİ,
Course Assistants Arş. Gör. Betül Düşünceli
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı, bireysel rehberlik uygulamalarının önleyici olarak işlev görmesini sağlamaktır.
Course Content Öz güven geliştirme etkinlikleri, atılganlık eğitimi etkinlikleri, sosyal beceri etkinlikleri, kendini ifade edebilme etkinlikleri, karar verme ve problem çözme etkinlikleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kişisel rehberlik model ve yaklaşımlarını uygulayabilir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Kişisel rehberliği diğer rehberlik türlerinden ayıran özelliklerini bilir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Kişisel rehberlik hizmetlerini önleyici hizmetlere uyarlayabilir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Kişisel rehberlik çalışmalarını analiz edebilir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Kişisel rehberlik kaynaklarını sürece uygulayabilir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Kişisel rehberliği tanımlar. Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kişisel rehberliğin alanı ve kapsamı
2 Kişisel rehberlik model ve yaklaşımları
3 Kişisel rehberlik model ve yaklaşımları
4 Kişisel rehberlik model ve yaklaşımları
5 Kişisel rehberlik model ve yaklaşımları
6 Kişisel rehberlik kaynakları
7 Kişisel rehberlik kaynakları
8 Kişisel rehberlik kaynakları
9 Kişisel rehberlik çalışma alanları
10 Yönetici ve kişisel rehberlik hizmetleri
11 Kişisel rehberliğin önleyici hizmetler olarak planlama, uygulama ve değerlendirme
12 Kişisel rehberliğin önleyici hizmetler olarak planlama, uygulama ve değerlendirme
13 Kişiel rehberliğin önleyici hizmetler olarak planlama, uygulama ve değerlendirme
14 Kişiel rehberliğin önleyici hizmetler olarak planlama, uygulama ve değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Final 1 15 15
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 8 128
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 15 15
Total Workload 386
Total Workload / 25 (Hours) 15.44
dersAKTSKredisi 8