Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Önleyici Rehberlikte Bireyi Tanima ORH 509 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MEHMET KAYA
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Samet MAKAS

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı bireyi tanıyarak onun kendisini tanımasına yardım etmektir.

Course Content

Bireyi tanıma, bireyi tanımanın amacı, bireyin tanınması gereken yönleri, bireyi tanımanın ilkeleri, bireyi tanıma tekniklerinin sınıflandırılması, bireyi tanıma tekniklerini tanıma, uygulama ve sonuçların değerlendirilmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bireyi tanıma tekniklerini sınıflandırabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Bireyi tanımanın önemini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Bireyi tanıma tekniklerini uygulayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Bireyi tanıma tekniklerini değerlendirebilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Elde edilen verileri yorumlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Bireyin tanınması gereken yönlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 Bireyi tanımanın amacını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
8 Sonuçları raporlaştırabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
9 Bireyi tanımanın temel ilkelerini benimser. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bireyi tanımanın önemi ve işlevi
2 Bireyi tanımanın amacı
3 Birey hakkında toplanan bilgiler hangi alanlarda kullanılır
4 Bireyi tanımanın temel ilkeleri
5 Bireyin tanınması gereken yönleri
6 Bireyi tanıma tekniklerinin sınıflandırılması
7 Standart testler
8 Durumsal testler
9 Kendini anlatma testleri
10 Gözlemsel testler
11 Gözlem süreci ve uyulması gereken ilkeler
12 Mevcut tekniklerin uygulanması
13 Değerlendirilmesi ve rapor edilmesi
14 Psikolojik rapor yazabilme becerisi
Resources
Course Notes
Course Resources

Bireyi Tanıma Teknikleri, İbrahim Ethem Özgüven, Nobel Yayın Dağıtım.

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 200
Total Workload / 25 (Hours) 8
dersAKTSKredisi 8