Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal Psikoloji ORH 507 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. TUNCAY AYAS
Course Lecturers Prof.Dr. TUNCAY AYAS,
Course Assistants

Arş. Gör. Eda BİÇENER

Course Category
Course Objective

Bu dersin temel amacı sosyal psikoloji teorilerini, metotlarını ve temel sosyal psikoloji problemlerini öğretmektir.

Course Content

Sosyal Psikolojinin Tanımlanması, Sosyal, Psikolojinin Tarihsel Gelişimi, Sosyalleşme Ve Eğitim, Sosyal Psikoloji Metot Ve Teknikleri, Sosyal Algı, Yükleme Teorisi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tutumlar ve tutum Değişimlerini yorumlar. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
2 Özveri ve faydalarına değer biçer. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 Saldırganlık ve nedenleri sorgular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Sosyal Psikolojinin Tarihsel Gelişimini kendi cümleleriyle ifade eder. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Sosyalleşme ve eğitim arasındaki ilişkiyi saptar Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
6 Yükleme Teorilerini tanımlar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sosyal Psikolojinin Tanımlanması
2 Sosyal Psikolojinin Tarihsel Gelişimi
3 Sosyalleşme Ve Eğitim
4 Sosyal Psikoloji Metot Ve Teknikleri
5 Sosyal Algı
6 Yükleme Teorisi
7 Arasınav
8 Saldırganlık
9 Özveri
10 Tutum Değişimi
11 Sosyal Etki Ve Uyma
12 Bilişsel Çelişki
13 Grup Dinamiği
14 Genel Düzenleme
Resources
Course Notes <p> Kağıt&ccedil;ıbaşı, &Ccedil;iğdem; İnsan ve İnsanlar,İstanbul, 1992.<br /> &nbsp;</p>
Course Resources

Houston, J.P. Learning and Memory, Los Angles, 1991.
Arkonaç,S,A,. Sosyal Psikoloji, Alfa Yayınları, İstanbul, 2001

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 189
Total Workload / 25 (Hours) 7.56
dersAKTSKredisi 8