Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Fizyolojik Psikoloji ORH 521 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT SAHRANÇ
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Eda BİÇENER

Course Category
Course Objective

İnsan fizyolojisi ve psikolojisi etkileşim halindedir, bu etkileşimleri anlayabilmek için kontrol sistemleri olan sinir ve hormon sistemlerinin yapısı, işleyişi ve bunların insan psikolojisi ve öğrenme üzerindeki etkilerinin açıklanılması amaçlanmıştır. Öğrenme, fiziksel uyarımlar sonucu beyinde oluşan biyokimyasal bir değişmedir. Beynin nasıl öğrendiğini anlamak için, beynin temel yapısını ve fizyolojisini anlamak gereklidir.

Course Content

Bilginin bir veri olarak alınması, işlenmesi ve kaydedilmesi sürecinde sinir hücrelerinde ve beynin bölümlerinde meydana gelen olayların ve bunlara etki eden faktörlerin incelenmesi. Beynin yapısı ve işlevleri, Öğrenmenin fizyolojisi, Beyin ve öğrenme, Beynin bilgiyi işlemesi, Çocuklarda nöron gelişimi, Öğrenme ve akılda tutma, Öğrenmede duyguların rolü, Stres ve baskı öğrenmeyi nasıl etkiler? Düşünme becerileri ve öğrenme, Etkili öğrenme nasıl gerçekleştirilebilir? Öğrenmenin biyolojisi, Nöronların yapısı ve uyarıların işlenme mekanizması, Beyin lobları ve işlevleri, Beyin kimyası, davranışları etkileyen nörotransmitterler, Zenginleştirilmiş ortamlar ve beyin, Dikkatin biyolojisi, Öğrenme ve düşünme süreçlerinde duyguların rolü, Öğrenme ve bellek işlevlerinde hormon sistemlerinin rolü, Bellek ve anımsama, Güdülenme ve ödüller, Stres ve baskı öğrenmeyi nasıl etkiler? Etkili öğrenme nasıl gerçekleştirilebilir?, Toplumsal çevrenin öğrenme açısından önemi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sinir hücrelerinin uyarı alma ve uyartı iletme mekanizmasını açıklar, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Beynin nasıl öğrendiğini ve hangi faktörlerin öğrenmeyi etkilediğini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Çocuklarda beyin gelişimi ile eğitimini ilişkilendirir, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Beynin farklı bölgelerinin işlevleri ile öğrenme arasındaki ilişkiyi kurar, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Sinir hücreleri arasındaki etkileşim ile öğrenme arasındaki ilişkiyi kurar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Nörotransmitterlerin davranışlar üzerindeki etkilerini açıklar, Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Duygusal durumun öğrenme hızını nasıl etkilediğini açıklar, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
8 Psikolojik durum ile vücut salgıları arasındaki ilişkiyi değerlendirir, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
9 Hormon sisteminin öğrenme ve hafıza üzerindeki etkilerini tartışır, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
10 Bireyin yetenekleri ile beyin yarım kürelerinin gelişmişlikleri arasındaki ilişkiyi açıklar Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Fizyolojik psikolojinin alanı ve araştırma yöntemleri
2 İnsan sinir sistemine giriş; çevresel ve merkezi sinir sistemi
3 Sinir hücreleri ve sinyal iletimi
4 Beynin yapısı ve işlevleri
5 Beynin bölgeleri ve işlevleri
6 Beyin kimyası, davranışları etkileyen nörotrasmitterler
7 Beynin bilgiyi işlemesi. Bilgi işleme örnekleri
8 Çocuklarda nöron ve beyin gelişimi
9 Ara Sınav
10 Hormon Sistemi
11 Hormonların etkileri
12 Bellek ve anımsama, güdülenme ve ödüller
13 Öğrenme ve bellek işlevlerinde hormon sisteminin ve nörotransmitterlerin rolü
14 Öğrenme ve düşünme süreçlerinde duyguların rolü. Stres ve baskı öğrenmeyi nasıl etkiler?
Resources
Course Notes
Course Resources

[1] Bear, MF., Connors, BW., Paradiso, MA. (1996). Neuroscience: exploring the brain
[2] Greenfield, S. (2000). İnsan Beyni. İstanbul: Varlık Yayınları.
[3] Jensen, Eric. (1998). Teaching with the brain mind. Çev. Doğanay, Ahmet. (2006). ?Beyin Uyumlu Öğrenme?. Ankara: Nobel Kitabevi.
[4] Ülgen, Gülten. (2002). Beyin Temelli Öğrenme. Nobel Kitabevi.
[5] Madi, Bülent. (2006). Öğrenme Beyinde nasıl oluşur? Morpa Yayınları.
[6] Duman, Bilal. (2007). Neden Beyin Temelli Öğrenme?. Ankara: Pagema yayıncılık.
[7] Senemoğlu, Nuray. (2007). Gelişim Öğrenme Öğretim. Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gönül Yayınları.
[8] Açıkgöz, Ü. K. (2002). Aktif Öğrenme. Ankara: Eğitim Dünyası Yayınları.
[9] Özden, Y. (2005). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pagem Akademi.
[10] Boydak, Alp ?Beyin Yarım Kürelerinin Gizemi?, Beyaz Yayınları, 2004, İstanbul.
[11] Kandel, ER., Schwartz, JH., Jessell, TM., (2000). Principles of Neural Science, (2000).
[12] Berne, RM., Levy, MN. (2000). Principles of Physiology. Third ed.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 189
Total Workload / 25 (Hours) 7.56
dersAKTSKredisi 8